Парното в София вече е с 20% по-скъпо. Токът с 5%

shishman-street

Цените на електрическата енергия за регулирания пазар се увеличават средно с 4,40%, цените на топлинната енергия нарастват средно с 16,23%

Основните причини за нарастването са по-високите разходи на енергийните дружества за природен газ и въглеродни емисии, съобщи КЕВР.

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2021 г.

Топлоенергията поскъпва с 16% средно за страната. 

Парното и топлата вода поскъпват между 4 и 23% за различните топлофикации, в столицата ръстът е с 20%. 

Най-голям е скокът във Велико Търново, където ще се плаща с 23.16% повече за парно и топла вода. В Бургас и Враца ръстът е с 21%, а в София и Плевен – с близо 20 на сто.

Най-малко е повишението на цените на топлоенергията в Сливен – 3.7%.

Цените на топлоенергията и за тока за бира се определят за едногодишен период. 

Токът поскъпва средно с 4.40% 

При електроенергията най-голямо е поскъпването за „Златни пясъци“ – с 8.31%. Потребителите на ЧЕЗ – ще плащат с 5.57% повече, а абонатите на EVN и „Енерго-про“ – малко под 4% 

През юли природният газ ще се продава с 10% сто по-скъпо.

Повишаването на цените на топлинната енергия през новия регулаторен период от 1 юли е продиктувано преди всичко от ръста на цените на природния газ на международните пазари и на въглеродните емисии на Европейската платформа за търговия с емисии, се казва в съобщението на Комисията.

Тези два фактора формират 77 на сто от цената на топлинните услуги и промяната им влияе непосредствено върху крайната цена на услугата за потребителите. В резултат на започналото възстановяване на европейските икономики след пандемията от COVID-19 и увеличеното търсене на енергийни суровини, от началото на 2021 г. цената на природния газ на международните пазари бележи ръст от 70%. При международните цени на петрола също е налице рязък скок – с над 50% и те вече достигат 75 щатски долара/барел за сорта Brent. Цените на въглеродните емисии на европейските платформи за търговия нарастват до нива от 55 евро/тон, което е ръст с близо 150 % в сравнение с цената им от 22 евро/тон през втората половина на 2020 г.

Основната причина за повишението на цените на електроенергията са повишените разходи на ФСЕС за компенсиране на електроенергията, произвеждана от топлофикациите и заводските централи. Причината за нарасналите разходи на тези енергийни дружества са повишените цени на закупуваното от тях първично гориво – природен газ, както и на въглеродни емисии. В резултат на по-високите цени на емисиите цената на електроенергията, произвеждана от американските централи и от ТЕЦ Марица Изток-2, се повишава, което се отразява на нарастването на цената „задължение към обществото“. Тази цена оказва влияние върху цените на мрежовите услуги на ЕРП и цените за пренос и достъп на ЕСО.

В окончателното решение на регулатора е отчетено и допълнителното повишение на електроенергията след включването на ТЕЦ „Марица-изток 2“ в микса за регулиран пазар с годишна квота от 1 000 000 MWh, съгласно заповед на министъра на енергетиката.