Парламентът прие новия „закон за небостъргачите“ в София

застрояване
Sky Fort снимка: skyscrapercity.com

На проведено пленарно заседание на 28 март 2018 г. 44-тото Народно събрание окончателно прие след второ гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община ( ЗУЗСО ).

Главният архитект на София Здравко Здравков искаше в ЗУЗСО да бъдат фиксирани три зони в столицата, където да се строи неограничено – около Централната гара, край бул. „Цариградско шосе“ след 7-ми километър (около и след „Интер експо център“) и на Околовръстното шосе в при квартал „Люлин“ и бул. „Царица Йоана“. Впоследствие зоната около Централна гара отпадна заради въздушните коридори над нея, които водят към Летище София. На второ четене на ниво комисия отпадна и виждането въобще в закона да бъдат фиксирани специални зони за високо строителство.

Sky Fort ще бъде най-високата сграда в България

Ето и къде колко може да се строи:

В идеалния център на София (без имотите по т.нар. нов делови център т.е. при бул. „Тодор Александров“) се позволяват сгради до 17 етажа (50 метра), в останалата част на града – до 25 етажа (75 метра).

Около метростанциите в „Дружба“, „Лагера“, „Хиподрума“, „Бели Брези“, „Възраждане“ и всички северни квартали с метро – до 34 етажа (100 метра). Ако теренът е близо до метростанция (до 400 метра) и е с лице по улици от втори и трети клас на първостепенната улична мрежа, ще се позволява строеж на обекти с височина до 100 метра, но само за районите извън централната градска част и южните квартали.

Максимумът на сградите в кварталите по т.нар. южна строителна граница на София и бул. „Цар Борис III“ е 15 метра височина. Става въпрос за територията, ограничена от Софийския околовръстен път т.е. за кварталите от Витошката яка („Бояна“, „Драгалевци“, „Симеоново“).

зузсо
Sky fort Снимка:skyscrapercity.com

В новият ЗУЗСО изрично се посочва, че при два УПИ, единият от които е ъглов, може да има свързано застрояване, но височината на строителството не трябва да превишава максимално допустимите за съответната жилищна зона плътност (т.е. колко от един имот може да бъде застроено) и интензивност (т.е. на каква височина, ширина и дължина). Има и изключения – без ограничения в строителството спрямо големината на имота (в максимум до 3000 кв. метра имоти), като се въвежда система от позволено превишение на интензивност на застрояване – при до 500 квадрата може да се превиши два пъти, при между 500 до 1500 квадрата – един път, а между 1500 и 3000 квадрата – половин път спрямо максимално допустимата за жилищната зона плътност и интензивност).

Никое от тези „позволения“ не важи, ако ъгловият УПИ т.е. мястото, където ще се строи, е с лице към две улици, едната от които е задънена. Може обаче да се променя височината на сгради в даден имот без ограничение, ако не става въпрос за свързано строителство (бел. ред. – приложението към чл. 3, ал. 2 на ЗУЗСО). С промяната в преходните и заключителните разпоредби на ЗУЗСО (по-точно параграф 27) обаче беше прието, че влезлите в сила до одобряването на този нов закон подробни устройствени планове (ПУП), в които има свързано застрояване в два или повече УПИ и които са приложени по отношение на застрояването в един от имотите, запазват действието си в неприложената още част. С други думи – ако вече има разрешение или са стартирали строежи на високи сгради с използване на вратичката в ЗУТ, те няма да бъдат спирани, защото промяната в ЗУЗСО не е със задна дата.

Освен това, не може да има преструктуриране на ПУП на жилищни комплекси до 5 години от влизането им в сила, ако преструктурирането касае височината на строежите. Може да има изключение само в един случай – ако на територията за застрояване ѝ бъде променен статутът съгласно Общия устройствен план и тя вече не е жилищна, а е с комплексно застрояване. Друга важна промяна е тази в параграф 28 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУЗСО – че в поземлени имоти с ПУП, намиращи се в градини, паркове и лесопаркове, които не са включени изрично за зелени в т.нар зелена система на София, няма да може да се строи, освен ако Столичният общински съвет (СОС) не позволи, като решението на СОС трябва да бъде съобразено с действащия ОУП.

Sky Fort ще бъде най-високата сграда в България

Промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община ще влязат в сила три дни след обнародването им в Държавен вестник.