Парите за зимно почистване на София са привършили през септември

изхарчени. От планираните 26.3 млн. лв. за цялата година до 30 септември вече са били изразходвани 25.1 млн. лв. (95.4%) Това става ясно от доклад на зам.-кметовете по околната среда Десислава Билева и на финансите – Дончо Барбалов, цитирано от „Дневник“.

От тези средства само за чистене на улиците на София от сняг са били предвидени 17 млн.лева, от които до 30 септември са похарчени 16.43 млн.лв. или 96.6%. За месеците октомври, ноември и декември за тази дейност са останали 565 хил. лв.

За пътищата на Витоша са били предвидени общо 7 млн. лв. и вече са разходвани 6 млн., а за зимното чистене на републиканските пътища на територията на общината планираните 2.3 млн. лв., вече са превишени с 390 хил. лв.

За следващата 2022 г. план-сметката за зимно почистване на София предвижда увеличение с 1.5 млн.лв. и става 27.8 млн. лв. За улиците, обаче, парите остават същите.