Отварят кина, музеи, галерии, библиотеки и сцени на открито

zapoved-otvaryat-kina

Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която разрешава посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

Заповедта позволява провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет. Условието е също да бъдат спазвани социалната дистанция и въведените противоепидемични мерки.

Допускат се и посещения на кина,  като допустимата заетост на местата също е до 30% от максималния капацитет.

В заповедта не се посочват изрично театрите, въпреки че се посочват кината. Припомняме, че в заповедта от 13.03. 2020 г. се казваше, че се преустановяват всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни и се изброяваха: кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други.