От неделя затварят за ремонт ул. „Първа българска армия“

1833
remont-na-remonta

В неделя, 4 юли започва ремонтът на ул. „Първа българска армия“. По време на строителните
дейности ще се подменят инженерните мрежи, ще се изгради нова асфалтова настилка, тротоари,
улично осветление и нова захранваща кабелна мрежа.
Предвидено е изграждане на цялостно отводняване на пътните платна и тротоарите с
необходимия брой улични оттоци и нови канали, което ще даде възможност за осигуряване на
нормални условия за отводняване на пътното платно и прилежащите терени.
За да се гарантира достъпна среда, при пешеходните пресичания са предвидени понижения на
бордюрите и тротоарните настилки. Специално внимание е отделено на достъпната среда в зоната
на спирките. За подобряване безопасното пешеходно пресичане при ул. „София”, ул. „Ком“, ул.
“Емборе“ ще бъдат изградени повдигнати и осветени пешеходни пътеки тип „Зебра” Предвидено
е обособяване на места за контейнерите за сметосъбиране. По време на дейностите ще бъде
изпълнен и проект за засаждане на дървета от вида кълбовиден шестил, иглослистни дървета и
храсти , както и ще бъде направена реконструкция на същестуващите зелени площи в зоната на
обекта.
Строителството ще започне в два участъка от река Суходолска до ул. „Нешо Бончев“ и от ул.
„София“ до ул. „Мара Бунева“.

Организация на движението за реконструкция на ул. „Първа българска армия“ от мост на река
„Суходолска“ до ул. „Мара Бунева“

От 04.07.2021 г. до 06.08.2021 г. /включително/ се забранява влизането на пътни превозни
средства по ул. „Първа българска армия“ между мост на река „Суходолска“ и ул. „Нешо Бончев“,
включително и през кръстовище ул. „Първа българска армия“ – ул. „Нешо Бончев“.
От 04.07.2021 г. до 19.07.2021 г. /включително/ се забранява влизането на пътни превозни
средства по ул. „Първа българска армия“ между ул. „София“ и ул. „Мара Бунева“, включително и
през кръстовище ул. „Първа българска армия“ – ул. „Мара Бунева“;
От 20.07.2021 г. до 06.08.2021 г. /включително/ се забранява влизането на превозни средства по
ул. „Първа българска армия“ между ул. „София“ и ул. „Мара Бунева“.
Въвеждат се и временни промени за маршрути за движение на част от градския транспорт. От
04.30 часа на 04.07.2021 г. до 19.07.2021 г. /включително/ се променят маршрутите на автобусни
линии №№ 21, 22, 23, 24 и 100 както следва:

Автобусни линии №№ 21 и 22 (в посока Централна гара): ще се движат от с. Подгумер и с.
Войняговци по действащите маршрути до кръстовище ул. „Мара Бунева“ – ул. „Железопътна“, по
ул. „Железопътна“, по ул. „Христо Станишев“ и по ул. „Каменоделска“ по маршрутите двупосочно.

За линиите се разкриват временни спирки както следва:

 • двупосочна с кодове 6321 и 6322 „Ул. Железопътна“ на ул. „Железопътна“ след левия завой от ул.
  „Мара Бунева“;
 • двупосочна с кодове 6303 и 6304 „Хипермаркет Била“ на ул. „Железопътна“ в района на
  хипермаркет „Била“.

Автобусни линии №№ 23 и 24 ще се движат съответно:

 • в посока автостанция Орландовци: от гара Курило и кв. Бенковски по действащите маршрутите до
  кръстовище ул. „Мара Бунева“ – ул. „Железопътна“ и по ул. „Железопътна“ до автостанция
  Орландовци; В посока гара Курило и кв. Бенковски: от автостанция Орландовци по маршрутите до
  кръстовище ул. „Първа българска армия“ – ул. „Христо Станишев“, по ул. „Христо Станишев“, по ул.
  „Железопътна“ и по ул. „Мара Бунева“ по маршрутите.
  Автобусите ще спират на временните спирки:
 • двупосочна с кодове 6321 и 6322 „Ул. Железопътна“ на ул. „Железопътна“ след левия завой от ул.
  „Мара Бунева“;
 • двупосочна с кодове 6303 и 6304 „Хипермаркет Била“ на ул. „Железопътна“ в района на
  хипермаркет „Била“.

Автобусна линия № 100 (в посока кв. Бенковски): от „Пътностроителна техника“ по действащия
маршрут до кръстовище ул. „Първа българска армия“ – ул. „Каменоделска“, по ул. „Каменоделска“,
по ул. „Грънчарска“, бул. „История славянобългарска“, по бул. „Илиянци“ и след кръстовището с
ул. „Първа българска армия“ по маршрута двупосочно.
Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки в променения участък на
маршрута.
Разкрива се и временна спирка с код 6465 „Централен гробищен парк“ на ул. „Градинарска“ на
40.00 метра от кръстовището с ул. „Заводска“ в посока Пътностроителна техника“.

Разкрива се временна автобусна линия № 202, която ще се движи с маршрут: от автостанция
„Орландовци“ надясно по ул. „Първа българска армия“, по ул. „Христо Станишев“, по ул.
„Железопътна“, по ул. „Кирил Пърличев“, по ул. „Мара Бунева“, наляво по ул. „Железопътна“, по
ул. „Петър Б. Величков“ до временната спирка с код 6324 „Ул. Нешо Бончев“ (крайна и начална
спирка), след това по ул. „Нешо Бончев“, по ул. „Кирил Пърличев“ и по ул. „Железопътна“ до
автостанция „Орландовци“.
Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на временни спирки
съответно:

 • двупосочна с кодове 6303 и 6304 „Хипермаркет Била“ на ул. „Железопътна“ в района на
  хипермаркет „Била“;
 • с код 6233 „Ул. Ком“ на ул. „Петър Б. Величков“ след ул. „Ком“;
 • с код 6324“ „Ул. Нешо Бончев“ – крайна и начална, на ул. „Петър Б. Величков“ преди ул. „Нешо
  Бончев“;
 • с код 6325 „Ул. Мелодия“ на ул. „Кирил Пърличев“ преди ул. „Мелодия“;
 • с код 6326 „Ул. Локорска“ на ул. „Кирил Пърличев“ след ул. „Локорска“.

От 04.30 часа на 20.07.2021 г. маршрутите на автобусни линии №№ 21, 22, 23 и 24 се
възстановяват.
От 20.07.2021 г. до 06.08.2021 г. /включително/ се променя маршрута на временната автобусна
линия № 202 както следва:
Временна автобусна линия № 202 ще се движи от автостанция Орландовци надясно по ул. „Първа
българска армия“, по ул. „Мара Бунева“, по ул. „Железопътна“, по ул. „Петър Б. Величков“ до
временната спирка с код 6324 „Ул. Нешо Бончев“ (крайна и начална), по ул. „Нешо Бончев“, по ул.
„Кирил Пърличев“, по ул. „Мара Бунева“, по ул. „Първа българска армия“ и по ул. „Кестен“ до
автостанция Орландовци.
Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на временните спирки:

 • с код 6233 „Ул. Ком“ на ул. „Петър Б. Величков“ след ул. „Ком“;
 • с код 6324“ „Ул. Нешо Бончев“ – крайна и начална, на ул. „Петър Б. Величков“ преди ул. „Нешо
  Бончев“;
 • с код 6325 „Ул. Мелодия“ на ул. „Кирил Пърличев“ преди ул. „Мелодия“;
 • с код 6326 „Ул. Локорска“ на ул. „Кирил Пърличев“ след ул. „Локорска“.