От началото на годината – 4000 коли вдигнати с „паяк“, 15 велосипедисти и 24 пешеходци са глобени в София

1943
abiturientka-i-patna-policia

На основание чл. 167, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) сектор „Общинска полиция“ към ООП – СДВР е определен, като служба за контрол по отношение на паркираните в нарушение ППС на територията на София, а служителите са оправомощени да образуват административни производства със съставянето на АУАН и глоба с фиш, както и да прилагат принудителна административна мярка (ПАМ) – преместване на ППС без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач в условията на чл. 171, т. 5, буква „б“ от ЗДвП. В тази връзка от началото на 2021 г. до настоящия момент, служителите от сектор „Общинска полиция“ са наложили 4620 глоби по фиш, от които 608 с уведомление на основание чл.186, ал.3 от ЗДвП.

Съставени са и 102 акта за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата, в частта „престой и паркиране“. Около 4000 ППС -та са принудително преместени на специализиран паркинг на Столична община.От средата на м. февруари е засилен контрола по спазването на правилата за правилно пресичане от страна на пешеходците. До настоящия момент са санкционирани 24 лица, създали опасност за движението с безотговорното си поведение на пътя.Независимо от спорадичното движение през зимния период, за несъобразяване с правилата за движение са наложени глоби с фиш на 15 велосипедисти.