От днес започват строителни дейности за изместване на еднопосочна спирка „Хотел „Хемус“

1234567

От днес започват строителни дейности за изместване на еднопосочна спирка „Хотел „Хемус“, съобщиха от столичната община.

Предвижда се изместване с около 50 метра на автобусната спирка пред „Хотел „Хемус“ с код 2329, върху острова пред хотела, с цел постигане на по-добра свързаност между наземния градски транспорт и метромрежата. Намаляването на разстоянието от спирката до входа на метростанция „Европейски съюз“ ще улесни прекачването между метрото и автобуси 94 и 102, както и ще се подобри пропускливостта на бул. „Св. Наум“. Преместването ще се осъществи върху терен – публична общинска собственост, като ще се реконструира съществуващият остров.

Новият спирков перон ще бъде с широчина 3 метра, с настилка от унипаваж, навес и ново улично осветление. От южната страна на локалната улица пред „Хотел „Хемус“ се предвижда изграждане на тротоар с широчина 2 метра от унипаваж. От западната страна на перона е предвидена достъпна среда за хора в неравностойно положение чрез изпълнение на понижен бордюр при пешеходната пътека.