От днес е забранено движението на електрически тротинетки в паркове, по тротоари и пешеходни зони

electricheski-trotinetki-lime

Днес приехме новите правила за движение на електрическите тротинетки в София, обяви председателят на СОС Георги Георгиев.

Електрическите тротинетки са екологичен и удобен за гражданите транспорт, но без ясни правила водят до инциденти и застрашават безопасността на пешеходците. Компаниите за тротинетки под наем в София са 3 и предоставят услуги чрез 2000 тротинетки, затова обсъждахме с тях правилата и им благодаря за проявеното разбиране. Задължаваме ги да прилагат в софтуера си всички ограничения, приети от общинския съвет.

В началото на август влизат в сила следните правила за движение и за паркиране:

Забрана за движение на тротинетки в паркове, градини, площади, тротоари и по пешеходни зони. За да се гарантира спазването на правилата, тротинетките автоматично ще бъдат ограничени софтуерно от компаниите им – за движение скорост до 5 км/ч в паркове, градини и площади. За целта ще се използва GPS локацията на превозните средства.

Във всички останали зони скоростта на електрическите превозни средства е ограничена по закон до 25 км/ч, като вече и това ограничение ще бъде прилагано чрез софтуера.

Забрана за паркиране по широки градски пространства като:

⁃ паркове
⁃ градини
⁃ детски и спортни площадки
⁃ зелени площи
⁃ пешеходни пространства
⁃ спирки на градския транспорт
⁃ входове към метростанции
⁃ входове на сгради
⁃ рампи за хора с увреждания

Изключение правят определените за това места от Столична община в рамките на паркове, градини и пешеходни пространства. Тези места се определят в едномесечен срок от приемането на Наредбата и ще бъдат посочени в приложенията за тротинетки под наем.

Към настоящия момент имаме около 200 определени места за паркиране на двуколесни ППС в рамките на уличната мрежа.

Задължение за операторите или собствениците, които предоставят под наем тротинетки да указват в мобилните приложения допустимите места за движение и паркиране, както и че е забранено управлението след употреба на алкохол или наркотични вещества или техните аналози.

Задължение за операторите или собствениците, които предоставят под наем тротинетки, да премахват неправилно паркирани електрически тротинетки не по-късно от 4 часа в работни дни и 6 часа в почивни дни след извършване на нарушението в периода между 08.00 ч. и 18.00 ч.

По предложение на колегата ми общински съветник Прошко Прошков се предвижда в приложенията за наем и ползване на електрически тротинетки да има и възможност за подаване на сигнал в случай на неправилно паркирала тротинетка.

Въвеждаме следните глоби:

от 500 до 1 000 лв. имуществена санкция за всяко нарушение за компаниите, които не приведат мобилните си приложения в съответствие с новите правила;

50 лв за нарушителите, които се движат с тротинетки и не спазват новите правила;