От днес работят временни площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми. Вижте къде

стари-гуми

От днес работят 30 временни площадки за събиране на излезли от употреба автомобилни гуми, съобщиха от Столичната община.

Площадките работят в сезона на смяна на гумите, а целта е автомобилните гуми да не се  оставят  в междублокови пространства и зелени площи.

През миналата година на временните площадки бяха оставени над 15 000 гуми.Автосервизите и пунктовете за смяна на гуми са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните от дейността им гуми, уточняват от общината. Задължени са и да осигурят възможност за безплатно приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите, както да поставят на видно място в търговските обекти табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми в търговския обект.

В сезона на смяна на автомобилните гуми ГРАЖДАНИТЕ могат да се освободят от излезли от употреба гуми по един от следните начини:

В автосервизите, където се извършва смяната на гуми. Тези обекти са задължени да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители безплатно;

 Както и на един от посочените по-долу адреси по райони:
1. район „Люлин“
– бул. „Добринова скала“, срещу бл.402, вх. А
– ж.к. Люлин 1 – ул. „Константин Константинов“, зад магазин „Фантастико“
– ж.к. Люлин 8 – ул. „ Търново“ обръщало на тролеите срещу бл. 816
– ж.к. Люлин 10 – бул. „ Генерал Владимир Динчев“, срещу бл. 115, вх. Б
– ж.к. Люлин 7- ул. „ Полковник Стоян Топузов“, до трафопост срещу бл. 738
– ж.к. Люлин 5- ул. „ Капитан Васил Данаджиев“, трафопост до бл. 521
2. район „Връбница“
– ж.к.. „Връбница“- ул. „Тричко Велев“, до бившето БТК;
– ж.к. „ Обеля 2“ – ул. „Илия Георгов“ между бл. 231 и бл. 214
3. район „Младост“
– кв. „Горубляне“ – ул. „Цветна градина“ до Стадиона;
– ж.к. „Младост 4“, ул. „Проф. Александър Танев“, терен срещу колелото на автобуси с № 213, 76;
– ж.к. „Младост 3“, ул. Жечо Гюмюшев“, терен преди пресечката с ул. „Инж. Георги Белов“;
– ж.к. „Младост 1“, ул. „Митрополит Серафим Сливенски“, до дърводелски цех;
– ж.к. „Младост 1“, ул. „Проф. Марко Семов“ и ул. „Андрей Сахаров“;
4. район „Сердика“
– ул. „Струга“ ъгъла с ул. „Княз Борис I;
– ул. „Железопътна“, паркинга между „Орландоспорт и парка“.
5. район „Кремиковци“
– с. Яна, ул. „Света Ана“, до ограждението за зелени отпадъци;
6. район „Нови Искър“
– кв. „Славовци“ ул. „Победа“ /до читалището/;
– кв. „Кумарица,“ ул. „Кумарица“ № 60 /площадка/;
– кв. „Курило“, ул. „Чавдар войвода“ /уширение пазар/;
– кв. „Гниляне“, ул. „Тополите“ /до спортна площадка/;
7. район „Банкя“
– с. Иваняне, до контейнерите, разположени пред Гробищния парк;
– входа за гр. Банкя, обръщало в края на ул. „София“;
8. район „Слатина“
– ул. „Боян Магесник“ № 66;
9. район „Овча купел“
– Автопаркинг- ж.к „Овча купел“ 1, бул. „Президент Линкълн“, с/у бл.431;
10. район „Красна поляна“
– ул. „Освобождение“ № 25 на паркинга до сградата на районната администрация
11. район „Надежда“
– кв. „Триъгълника“, ул. „Шибой“ – ул. „Мрамор“
12. район „Искър“
– ж.к Дружба 2, бул. Цветан Лазаров ъгъла с бул. Копенхаген, дясната страна срещу фирма Роса;
– ж.к. Дружба 1, ул. Иван Арабаджията, западно до ресторант Милениум на асфалтиран паркинг;
– бул. Амстердам срещу тържище София до трамвайна линия 23
– с. Бусманци, кв. Абдовица и кв. Димитър Миленков в близост до моста на ул. Васил Златарев;

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ /АВТОСЕРВИЗИ, ПУНКТОВЕ ЗА СМЯНА НА ГУМИ И ДР./ СА ДЛЪЖНИ ДА ГИ ПРЕДАВАТ САМО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ ИЛИ НА МЕСТАТА ЗА СМЯНА И ПРОДАЖБА НА ГУМИ.
Търговските обекти (автосервизи и пунктове за смяна на излезли от употреба гуми) са задължени да имат сключен договор с лицензирана фирма, на която да предават събраните гуми.
Съгласно изискванията на чл. 49 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община „Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, са длъжни“:
1. да осигурят възможност за приемане на гумите от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите;
2. да поставят на видно място в търговските обекти табели, които съдържат информация за възможностите и начина за обратно приемане на използвани гуми в търговския обект.
3. За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.

За неспазване изискванията на Закона за управление на отпадъците на физически лица, които:
 изхвърлят излезли от употреба гуми /ИУГ/ на неразрешени за това места, се налага административно наказание глоба от 300 до 1 000лв.;
 нерегламентирано изгарят излезли от употреба гуми- се налага административно наказание глоба от 2 000 до 5 000лв. ;