Осъдиха Столична община заради мръсния въздух в София

zilisten-kvartal

Осъдиха Столичната община за мръсния въздух в София. Решението на Софийския градски съд гласи, че „с бездействието си институцията е допуснала системно превишаване на фините прахови частици”.

На Столилчна община е даден срок от една година за да предприеме спешни мерки.

Според Група Чист въздух, съдът констатира наднормените емисии на фини прахови частици (ФПЧ 2.5 и 10) в столицата и задължава Общината в кратки срокове да предприеме конкретни действия и мерки за ограничаване на замърсяването.
 
„За нас това е огромен успех, който отваря пътя на софиянци и всички в България, да се отстояват правото си да живеят в чиста околна среда и да дишат чист въздух. Решението на съда показва, че гражданите могат с дружни усилия да отстояват правата си.“  заяви Димо Господинов, един от адвокатите по делото.
 
Вероятно най-големият успех на гражданския иск срещу Столичната община се изразява в констатацията на съда за липса на достатъчно мерки срещу замърсяването в редица ключови сфери като битово отопление и транспорта. „Решението задължава управляващите Общината в 12-месечен срок най-накрая да предприемат смели мерки срещу всички замърсители, независимо от източникът им. Те включват въвеждане на стимули за незамърсяващи методи на отопление, изграждане на паркове в кварталите, както и ограничения на транспорта и горенето на твърдо битово гориво поне в дните с високи нива на замърсяване. Очакваме в най-кратки срокове Общината да излезе с конкретен и смел план за действие.“ – коментира Ивайло Попов от сдружение За Земята.
 
Столичната община е осъдена да предприеме мерки и в сферата на транспорта, който е съществен източник на фини прахови частици и други вредни емисии. „Трябва да се повиши привлекателността на градския транспорт и да се изгради свързана мрежа от велоалеи, с цел намаляване на използването на автомобилите и даване на екологична алтернатива за придвижване, както и да се изградят етажни паркинги в в кварталите.“ – споделя Андрей Зографски от Спаси София.
 
Съдът намали драстично и искането от страна на частните адвокати на Общината, коити претендираха за необосновано високи разходи по делото от 108 000 лв. Припомняме, че за разлика от Столичната община, ние не предявихме никакви разходи за юристите по гражданския иск, които да бъдат платени от софиянци.

Отговорът на общината – замърсяването на въздуха вече било над нормата само по един показател от общо два.

„По отношение на денонощната норма, която е 50 микрограма, ние трябва да имаме и на шестте станции 35 пъти превишение, вече от 2019-та има значително подобрение и реализираме такова само на три станции“, казва Десислава Билева, зам.-кмет на София по „Зелена система, екология и земеползване“.

От общината казват още, че са предприели мерки срещу мръсния въздух.

И ни срещат с Игнат Генев, който днес сменя отоплението на въглища с пелетен котел за сметка на общината.

„Сега 10 пъти или 100 пъти по-чисто. Иначе се преобличаш с работни дрехи, за да запалиш парното, да го изчистиш и после пак, и всеки ден в банята. Не вярвам да е по-евтино, ама то не може да е всичко плюс. Едно, че няма да е толкова трудоемко, а и не пушим, да не замърсяваме сега“, казва Игнат.

Съдът настоява общината да изгради добра инфраструктура за велосипеди, да се чистят по-често улици и булеварди и да се проучат възможностите за изграждане на етажни паркинги. Столична община отговаря, че действа по въпроса.