Организация на движението по ул. „Цар Иван Шишман“

shishman-street

Във връзка с реконструкция на топлопровод от проходим колектор от „Топлофикация“ по ул. „Цар Иван Шишман“ до камера № КЛ-43 на ул. „Гурко“ се въвежда временна организация на движението. – Променя се организацията на движението поетапно:

От 29.05.2021 г. до 30.05.2021 г. /включително/:

Забранява се влизането на пътни превозни средства през кръстовища: ул „Цар Иван Шишман” – ул. „Славянска” и ул „Цар Иван Шишман” – ул. „Хаджи Димитър”;

Забранява се влизането, престоят и паркирането по ул „Цар Иван Шишман” между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Аксаков“;

Забранява се влизането и паркирането, с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4 както следва:

– по ул. „Славянска” между ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Иван Шишман“ и по ул. „Славянска“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и бул. „Васил Левски“;

– по ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и бул. „Васил Левски“;

От 31.05.2021 г. до 01.06.2021 г. /включително/:

Забранява се влизането на превозни средства през кръстовища: ул.„Цар Иван Шишман” – ул. „Юрий Венелин”, ул „Цар Иван Шишман” – ул. „Славянска” и ул „Цар Иван Шишман” – ул. „Хаджи Димитър”;

Забранява се влизането, престоят и паркирането по ул.„Цар Иван Шишман” между ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Аксаков“;

Забранява се влизането и паркирането на превозни средства, с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4 както следва:

– по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Юрий Венелин“ и ул.„Ген. Паренсов“;

– по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул.„Цар Иван Шишман”;

– по ул. „Славянска” между ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Иван Шишман“ и по ул. „Славянска“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и бул. „Васил Левски“;

– по ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и бул. „Васил Левски“;

От 02.06.2021 г. до 18.06.2021 г. /включително/:

Забранява се влизането превозни средства през кръстовища: ул.„Цар Иван Шишман” – ул. „Юрий Венелин”, ул „Цар Иван Шишман” – ул. „Славянска” и ул „Цар Иван Шишман” – ул. „Аксаков”;

Забранява се влизането, престоят и паркирането на превозни средства, както следва:

– по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Юрий Венелин“ и ул.„Хаджи Димитър“;

– по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Аксаков“ и пл. „Народно събрание“;

Забранява се влизането и паркирането на превозни средства, с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4 както следва:

– по ул. „Цар Иван Шишман” между ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Ген. Паренсов“;

– по ул. „Юрий Венелин“ между бул. „Васил Левски“ и ул.„Цар Иван Шишман”;

– по ул. „Славянска” между ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Иван Шишман“ и по ул. „Славянска“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и бул. „Васил Левски“;

– по ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и бул. „Васил Левски“;

– по ул. „Цар Иван Шишман“ между ул. „Хаджи Димитър“ и ул. „Аксаков“;

– по ул. „Аксаков” между ул. „Добруджа“ и ул. „Цар Иван Шишман“ и по ул. „Аксаков“ между ул. „Цар Иван Шишман“ и бул. „Васил Левски“;

От 29.05.2021 г. до 18.06.2021 г. /включително/ се променя  посоката на движение по ул. „Добруджа” между ул. „Славянска” и ул. „Аксаков”, като същата да стане от ул. „Славянска” към ул. „Аксаков”.