Премахват функцията „мигащ зелен сигнал“ на светофарите

Столична община започна поетапно премахване на функцията „мигащ зелен сигнал“ в края на времетраенето на зеления сигнал за транспортните направления, поради подадена жалба от български гражданин до европейската прокуратура и липсата на нормативна регулация на такъв тип функция към момента.

През последните години Столична община многократно предлага и излага мотиви на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, относно необходимостта от промяна на законодателството и наредбата регламентираща функционалностите на средствата за светлинно регулиране на движението.

Експерименталното въвеждане на функцията „мигащ зелен сигнал“ на територията на Столична община показва значително намаление на настъпили ПТП, в резултат на наличието на тази функция. Въпреки предоставената официална статистика за ПТП на годишна база на ключови кръстовища в града, преди и след използването на функцията „мигащ зелен сигнал“, от която е видно значително намаление на ПТП в следствие на използването на ѝ, както и получените положителни и подкрепящи въвеждането на регулация относно „мигащ зелен сигнал“ за транспортните потоци становища от Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните системи и съобщенията, към момента не са на лице предприети действия от страна на МРРБ за изменение на НАРЕДБА № 17 от 23 .07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали и действия по иницииране на промяна в действащата нормативна уредба.

Във връзка с горното, Столична община отново входира искане в МРРБ за въвеждането на промени в НАРЕДБА № 17 от 23 .07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали и нормативната уредба на РБ, с цел разрешаване използването на функция „мигащ зелен сигнал“.