Опашки пред пунктовете за технически преглед. Новите екостикери влязоха в сила

rakovska

От вчера влязоха в сила новите екостикери за автомобили до 3,5 тона. Те се получават след извършен редовен технически преглед. Новата мярка за по-чист въздух доведе до опашки пред пунктовете в столицата.

Екостикерите са в пет категории. Най-високата включва хибридни и електрически автомобили, които не замърсяват въздуха. А най-ниската първа категория е за най-силно замърсяващите. В нея попадат колите, произведени преди 2002 г. С въвеждането на новите стикери времето за преминаване на преглед се увеличава почти двойно, твърдят експертите. Екокатегориите ще се определят на база реалното замърсяване, като за бензиновите модели се взема предвид отделяното количество въглероден окис, а за дизелите димността. В момента всички автомобили попадат в определена екологична категория (от Евро 1, до Евро 6), но тя няма да има отношение към стикерите. Обяснението е, че в хода на експлоатацията на превозното средство отделяните от него вредни емисии се променят в зависимост от техническото му състояние. Типичен случай е демонтирането на катализатора например, което се случва често, тъй като подмяната му е много скъпа.

„По-рано по това време са минавали около 5 автомобила, сега това е трети автомобил от 8.30 ч. до сега. Който ви каже, че това е удачна мярка значи е – да не употребявам изрази, които не са лицеприятни”, казва Андрей Николчин, председател на комисия за ГТП.
„Ако разчитаме на един екостикер, за да намали замърсения въздух едва ли, просто се удължава времето, става по-сложен прегледът, по всяка вероятност част от автомобилите ще отпаднат. Имахме случай, в който хибриден автомобил не попадна в 5-та група“, казва Малинка Бондаренко – СБА по БНТ.

Мерки за забрана за придвиждане могат да се очакват в центъра на София, но не по-рано от средата на следващата година. За момента е ясно, че ограниченията няма да важат за определени категории автомобили (на живеещите в зоните със забрани, служебни автомобили, автомобили на полиция и бърза помощ.