Одобриха 94 млн. евро за изграждане на инсинератор в София

инсинелатор
Снимка: pixabay

Европейската комисия е одобрила плановете на столична община да предостави държавна помощ на „Топлофикация – София“ за изграждане на инсинератор – високоефективна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия, използваща гориво, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци – т.нар. RDF система. 

Централата ще произвежда топлинна енергия с мощност приблизително 55 MW и ток за 19 MW. За гориво ще бъдат използвани около 180 000 тона негодни за рециклиране битови отпадъци годишно.

Инсталацията, която ще бъде изградена от „Топлофикация“ ЕАД, ще бъде свързана с топлофикационната мрежа на София. Изграждането ще приключи до края на 2023 г.

Европодкрепата е по две отделни мерки. Едната е пряка безвъзмездна помощ в размер на приблизително 90,8 милиона евро (около 177,6 милиона лева), финансирана от структурните фондове на ЕС, управлявани от България. Другата мярка е заем за около 3 млн. евро (около 5,8 милиона лева), отпуснат от Столична община на „Топлофикация“ ЕАД с преференциална лихва.

150 000 лв. глоби за нерегламентирано горене на отпадъци

Строежът на завода т.нар. инсинератор за изгаряне на остатъчен отпадък, преработен в RDF гориво, би трябвало да е третият, който да завърши интегрирания проект за завода за боклук, който се намира край село Яна. От съобщението на Еврокомисията става ясно, че одобрената подкрепа ще се състои в две отделни мерки: пряка безвъзмездна помощ в размер на приблизително 90,8 милиона евро (около 177,6 милиона лева), финансирана от структурните фондове на ЕС, управлявани от България, както и заем, отпуснат от Столична община на „Топлофикация“ ЕАД с преференциална лихва, възлизащ на приблизително 3 милиона евро.