Одобрен е проектът за ремонт на „Граф Игнатиев“

площад-славейков
Проект за площад "Славейков" Снимка: А.Д.А. ООД

С реконструкцията на ул. „Граф Игнатиев“ започва изпълнението на първия проект от Инвестиционната програма на Столична община по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Площад „Гарибалди“ Снимка: А.Д.А. ООД

Той е първият одобрен от Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общата му стойност е 46 078 473 лв., от които 41 220 994 лв. е безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя от ОПРР.

Ул.“Граф Игнатиев“ Снимка: А.Д.А. ООД

Една от зоните  обхваща ул. „Граф Игнатиев“ с площадите „Джузепе Гарибалди“, „П. Р. Славейков“ и „Патриарх Евтимий“, както и участъци от улиците „Солунска“, „6-ти септември“ , „Ген. Паренсов“ , ул. „Цар Шишман“ и градината пред храма „Св. Седмочисленици“.  Предвижда се тези места да бъдат свързани в обща система с идентичен градски дизайн. 

Според Столична община, проекта за изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в Зона 2 на централна градска част, която включва ул. „Граф Игнатиев“ и площадите „Славейков“ и „Гарибалди“, не предвижда премахването на дървета, а пълно запазване на съществуваща дървесна растителност, както и увеличаване на местата за озеленяване и засаждане на нови дървета.

Работният инвестиционен проект за зоната е изготвен от „А. Д. А. – Архитектурно дизайнерска агенция“, след проведен конкурс от Столична община. Столична община не е възлагала оценка на дървесната растителност в зоната. По своя преценка от фирмата А. Д. А. са направили оценка на растителността, което е записано в документацията. Предложението на проектантското бюро, което касае оценка на дърветата, ще бъде извадено от документацията на обявената обществена поръчка за избор на изпълнител. Това е отбелязано и от дирекция „Зелена система“ в протокол от експертен съвет, проведен на 24.09.2015 г., който е записан върху предадените проекти. Проверка на състоянието на всички дървета в зоната, както и на територията на Столична община, се прави ежегодно от експертите на дирекция „Зелена система“ и дървета се премахват само в случай, че се констатира, че те са опасни за живота на гражданите и не могат да бъдат спасени.

Площад „Гарибалди“ Снимка: А.Д.А. ООД

Проектът за зона 2 на централна градска част предвижда процентното увеличение на дърветата в зоната с 53%, като преди реконструкцията общия брой на дърветата е 303, а след нея техният брой ще бъде 463.

Въпреки че повечето от живущите на „Граф Игнатиев“ не искат трамвай под прозорците си, трамвайната линия ще остане както е в момента. Самите линии ще бъдат уплътнени със специален материал, който да намали шума.  Реализацията на проекта за възстановяване и обновяване на ул. „Граф Игнатиев“ включва подмяна на подземната инфраструктура, настилките и релсовия път. В проекта е предвидено място за функциониране на книжния пазар на пл. „Славейков“. За времето на ремонта книжният пазар ще бъде преместен в градинката при хотел „Рила“.