Обявиха конкурс за спорния ремонт на Борисовата градина

borisova-gradina

Столична община обяви началото на конкурса за избор на строителна фирма, която да извърши един от ключовите ремонти в Софияе – на т.нар. историческа или централна част от Борисовата градина. Дейностите ще се извършат по метода на инженеринга, при който една и съща фирма проектира, строи и надзирава изграждания обект. Инженерингът е един от най-критикуваните способи за извършване на реконструкции с публични средства, но въпреки това управляващите в София често го предпочитат.

До 8 август на „Московска“ 33 ще очакват оферти от фирми, които желаят да обновят най-големия парк в София. Предложената крайна цена на ремонта е 8 161 200 лв. без ДДС. Парите идват от оперативна програма „Региони в растеж“. Предложената от компаниите финансова оферта ще има 40 на сто тежест при избора на победител, а качеството на изпълнението ще е със 60 на сто. 

Общата площ, която предстои да бъде реновирана, е 32 хектара. Преобладаващата част от нея– 26,6 ха, е резерват на градинско-парковото изкуство. Останалите прилежащи части – 5,4 ха, са в охранителната зона на резервата. Периметърът на обществената поръчка е: зоната около Езерото с лилиите, североизточните периферни паркови пространства по протежението на бул. „Цариградско шосе“, алпинеума, пространства около обсерваторията и плувен комплекс „Мария Луиза“, както и други обекти и елементи във вътрешността.

През есента на 2021 г. проектът за ремонт на Борисовата градина бе представен от общината чрез онлайн излъчване. 

Припомнени бяха плановете да се преасфалтират алеите в централната част, включително тази към БНР. От публикуваните документи на конкурса става ясно, че от 42 дка настилки за подмяна около 40 дка ще са нов асфалт. Именно желанието да се използва асфалт е едно от най-оспорваните решения от противниците на ремонта. Мотивът е, че през лятото този материал ще повиши още повече температурите.

Предстои да се ремонтира и обществената тоалетна при Лятната читалня, да се разположи допълнително осветление в описаната зона, да се поставят 129 нови камери за видеонаблюдение, които ще са с по-добра резолюция от досегашните, монтирани само преди няколко години. Проектът предвижда още да се засадят около 25 000 храста и над 60 дървета за шумоизолиране от бул. „Цариградско шосе“. Ще се извършат и ремонтни дейности по водопроводите и дренажа, ще се изгради нова поливна система и др.

През 2021 г. авторите на идейния проект декларираха още, че той не предвижда премахване на нито едно дърво. По време на дебатите обаче стана ясно, че в следващия етап от процедурата – изготвянето на работен проект, ще се изработи експертна оценка на съществуващата растителност. Тогава ще стане ясен и точният брой на дърветата в зоната на ремонта и дали някои от тях ще бъдат премахвани или не, пише „Сега“.

През есента на 2020 г. мнозинството в Столичния общински съвет – коалициите ГЕРБ-СДС и ВМРО-Атака, приеха предложението на столичната администрация да кандидатства за финансиране на ремонта на стойност 9 млн. лв., към които общината да прибави още 1 332 000 лв. По време на дебатите в СОС стана ясно, че чиновниците напират да похарчат над 10 млн. лв., без столичани да са наясно какво точно ще се случва в Борисовата градина. Опозицията обвини управляващите, че се опитват да наложат ремонт на емблематичната зона на София, въпреки че за нея още не е приет Подробен устройствен план, който се прави вече няколко години. Друго опасение бе, че администрацията на Фандъкова видимо не се справя добре с ремонта на паркови зони, доказателство за което са плачевните резултати при обновлението на Западен парк.

Отново през есента на м.г. Регионалната инспекция по околната среда и водите в София взе решение да не се извършва оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) преди предстоящия ремонт. От РИОСВ-София сметнаха, че няма вероятност инвестиционното предложение да окаже „значително отрицателно въздействие“ върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Все пак от РИОСВ-София признаха, че е вероятно строителството и генерираните прахови и газови емисии да доведат до замърсяване и вредно въздействие върху околната среда. То обаче бе определено като незначително. Решението бе обжалвано, като делото все още не е приключило окончателно. Първата инстанция – Административен съд София град, присъди в полза на РИОСВ.