Обявиха бъдещото трасе на метрото през новите квартали на Лозенец

Кметът на район Лозенец Константин Павлов разказа в социалните мрежи за продължението на метрото след метростанция „Витоша“:

След метростанция „Витоша“ метрото ще продължи през „Кръстова вада“ до кръстовището на бул. „Черни връх“ с безименната улица, продължение на ул „д-р Борис Вълчев“ (в „Кръстова вада“ – запад), където има идея да бъде първата метротстанция.

След това трасето завива на изток, като мястото на втората метростанция засега е ситуирано на кръстовището на улиците „Стефан Савов“ и проф. „Васил Арнаудов“.

Мястото на третата метростанция, частично застъпваща територията на Лозенец, засега е определено на кръстовището на „Симеоновско шосе“ и „проф. Васил Арнаудов“.

Кметът на Лозенец Константин Павлов написа още: „Обяваването премина почти безпроблемно. Налице е една жалба. Изпращаме цялата документация в Направление архитектура и градоустройство към Столична община. Важно е новите квартали на Лозенец, които в момента се застрояват с впечатляващи темпове, да притежават адвекватно транспортно обслужване, не само с метро, но и с мрежа от довеждащ транспорт, както и с наличието на удобни пешеходни и велосипедни маршрути. Затова е необходимо да се ускори и придобиването на терени за нуждите на уличната мрежа, а след придобиването да бъдат драстично увеличени и публичните инвестиции в улична инфраструктура, градски транспорт, в организация на движението и паркирането.Ще използвам всеки удобен случай да настоявам за тези инвестиции“.