Обсъждат идеята за “ Зелена Линия София „

зелена-линия
Снимка: Фейсбук страницата "Зелена линия София"

Двама архитекти, работещи на свободна практика – Християна Василева и Светослав Александров имат идеята за “ Зелена линия София “ – един отделен от трафика „парк“ върху изоставено железопътно трасе, което свързва големите паркове на София, централни и периферни квартали и много главни спортни съоръжения, като стадиони, плувни басейни, спортни зали, игрища и др. Целта е трасето, дълго 32 км, ще използва както съществуващите велосипедни алеи, така и 20 км стара железопътна линия.

Идеята е “ Зелена линия София “ да бъде използвана от всички граждани и посетители на София, както за екологично чист алтернативен вид транспорт, разходки, почивки и туризъм, така и за културни, спортни и образователни мероприятия.

С проектът си “ Зелена линия София “ , създателите искат да постигнат: 

 1. Подобряване на условията на живот, в това число по-чист въздух, реки и почва.
 2. Свързване на всички големи паркове в града.
 3. Свързване на кварталите на София. 
 4. Свързване на главни спортни съоръжения. 
 5. Създаване на нов маршрут за удобен алтернативен транспорт и облекчаване на уличния трафик.
 6. Създаване на нови публични пространства за разнообразни културни и други дейности на открито.
 7. Облагородяване на занемарени градски части.
 8. Преосмисляне на индустриалните зони на София.
 9. Развитие на малкия и среден бизнес.
 10. Създаване на нови публични пространства в града.
 11. Стимулиране на различни спортни дейности.
 12. Развитие на ценностната система на бъдещите поколения.
 13. Създаване на нови възможности за заетост.
 14. Развитие на туризма и превръщане на столицата в интересна дестинация.