Общински съветници предложиха Столична община да придобие пътищата до Витоша

заслон-на-витоша
Снимка: Център за градска мобилност

Общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин, Димитър Петров и Христо Копаранов от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България – Спаси София“ предлагат Столична община да придобие пътищата до Витоша от държавата, съобщиха от пресцентъра на Столичния общински съвет, цитирано от БТА.

Общинските съветници настояват столичната община да предприеме действия за безвъзмездно придобиване на имоти държавна собственост, част от пътната инфраструктура до основни туристически центрове в Природен парк „Витоша“ – местността Алеко и местността Златните мостове.

Това е първият от поредица доклади, чиято цел е да бъде подобрен достъпът на гражданите до Витоша, както и да се подобри цялостното отношение на Столичната община към природния парк, става ясно още от съобщението.

Според вносителите това би трябвало да е част от стратегически управленски план, разработен с участието и подкрепата на всички заинтересовани страни. Безспорно най-натоварената инфраструктура в Природен парк „Витоша“ представляват пътищата, които водят до местността Алеко, местността Дендрариум и местността Златните мостове. Пътните връзки до Алеко и Златните мостове са съставени от имоти, част от които са собственост на Общината, а други на държавата, като собствеността в някои случаи се променя през изключително кратки разстояния (дори през около 100 метра), което създава както практически, така и формални затруднения за предприемане на необходимите мерки за осигуряване на адекватна грижа за тях. В тази връзка съветниците предлагат кметът Васил Терзиев да предприеме действия и да поиска от Министерския съвет да се прехвърлят безвъзмездно в собственост на Общината държавните имоти, които са част от пътната инфраструктура до основните туристически центрове в парка. Съветниците смятат, че тези действия ще доведат до по-голяма правна сигурност и стабилност на действията на СО и ще дадат възможност да се изработи подробен устройствен план на тази инфраструктура, като това би позволило и по-лесното поддържане и ремонтиране на тези пътища.

Съветниците от ПП-ДБ-СС посочват още, че това действие има за цел да бъде подобрен достъпът до Витоша, която е и най-старият природен парк в България и на Балканския полуостров, част и от мрежата Натура 2000. Интересът и възможността за посещение се засилва и от непосредствената близост на Витоша до столицата. Въпреки това, към момента начинът, по който е уреден достъпът на гражданите и гостите на София до и в природния парк продължава да създава неудобство за любителите на планината и същевременно застрашава нейните природни ресурси, пишат общинските съветници.