Обсъждат проект: Колите да се движат с 30 км в час в центъра на София

зона-30

Автомобилите в две зони в центъра на София ще се движат с максимум до 30 км в час, предвижда проект на Столичната община за обособяването на “успокоена зона” или „зона 30“.

„Въвеждането на успокоена зона се планира за по-широкия център и вече е готов проектът за една част от него. Става дума за две зони между булевардите „Пенчо Славейков“, „Прага“, „Скобелев“ и „Витоша“, а другото каре е между бул. “Христо Ботев”, ул. “Алабин”, бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Ангел Кънчев“.

Разчитаме, че водачите ще бъдат съвестни и ще се съобразяват с ограниченията, обяви зам.-кметът по транспорта на София Кристиан Кръстев, цитиран от „24 часа“.

По думите на Кръстев това ще бъде в полза на велосипедистите, които ще бъдат своеобразни контрольори за спазването на това ограничение.

Готови са и проектите за няколко нови велоалеи. Такава се предвижда по бул. „Ал. Пушкин“ с начало от бул. „Цар Борис III“ и край при бул. „България“. Проект има и за продължението на велоалеята по бул. „Дондуков“ – от ул. „Кракра“ до моста „Чавдар“. Пътека за велосипедисти се предвижда и по бул. “Скобелев” – от “Петте кьошета” до “Руски паметник”, както и от бул. “Витоша” до бул. “Пенчо Славейков”.

ЗОНИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЕ 30КМ/ЧАС
1.Какво представлява зона 30км/час?
Една ефективна мярка за намаляване на пътнотранспортните
произшествия с тежки последици в населените места е изграждането на
зони с ограничение на скоростта на движение до 30км/час. Тези зони
същественно се различават от останалите пътища в населените места:

 • в зоните се влиза и излиза през ясно означен вход като врата;
 • в зоната важи общото ограничение от 30км/час;
 • пътищата и прилежащите територии в зоната се проектират по такъв
  начин, че съдействат за снижение на скоростта;
 • в зоната се отделя значителна територия за пешеходци и
  велосипедисти;
 • в зоната не се поставят пътни знаци за предимство – предимството за
  преминаване се определя по правилото на десния;
 • използват се различен тип пътни покрития, за да се открояват местата
  за движение на различните участници в движението.
 1. Кога започва да се въвежда “зоната” като инфрастрктурно
  решение?
  В момента тази зона е въведена в населените места на по-голямата част
  от страните на Европейския съюз. В Германия се въвежда през 1980г., в
  Швейцария през 1989г, във Франция 1990г., във Великобритания 1992г., в
  Италия 1996г. и т.н.
  В Германия има изградени над 17 000 зони „30км/час”.
  В Холандия са обхванати над 30 000км. от уличната мрежа в
  населените места, което представлява повече от половината от уличната
  мрежа с потенциал да се преустрои.
  В публикация от 17 декември тази година министър Пол Кларк
  съобщава за намерението на Правителството на Великобритания да
  подкрепи местните структури (общини) за въвеждане на “зони 30км/час”в
  жилищните зони, а също така и на други места, където пешеходното и
  велосипедно движение е интензивно като училища, магазини и паркове,
  като изтъква, че в гр. Портсмут, Общинският съвет е въвел “зона
  30км/час” на 410км от уличната мрежа, което представлява 94% от цялата
  дължина. Също така отбелязва, че Великобритания е постигнала
  намаление на убитите с 40% спрямо 1990г. и че има едни от найбезопасните пътища в света, но все още много пешеходци и
  велосипедисти, включително и деца загиват близо до техните домове и
  училища.
  Във всички литературни източници се твърди, че “зоната 30км/час” е
  едно ефективно и ниско струващо мероприятие.
 2. Какъв е ефектът от въвеждането на “зона 30км/час”?
 • намалява броя на загиналите и тежко ранените от ПТП;
  След въвеждане на “зони 30”, вместо разрешените до тогава 50км/час, в
  Холандия е постигнато намаляване на средния брой на нараняванията с
  приблизително 25%.
 • намаляване на шума;
 • намаляване на вредните емисии;
 • по-бързо и по-безопасно придвижване на уязвимите участници в
  движението;
 • качеството на живот също се подобрява с оглед на намаленото ниво
  на шума, улесненото пресичане на улиците и намаления обем на вредните
  емисии;
 • на първата световна министерска конференция по проблемите на
  безопасността на движението в Москва, редица лектори съобщиха за ефекта от
  въвеждането на “зона 30” и необходимостта от разширяване на нейното
  приложение;
 • в проекта за Стратегия за подобряване на безопасността на
  движението по пътищата на Европа за периода 2011-2020г. на Европейския
  съюз “зона 30” е записана като стратегическо мероприятие.
 1. В нашата страна тази ефективна мярка „3она 30” не се прилага поради
  липса на нормативна уредба и съответни стандарти за изграждането ù. В този
  смисъл в проекта за насоки за изменение и допълнение на Закона за
  движението по пътищата бе записана отделна точка за “зона 30”.
  Приложение:1. Схема на вход за “зона 30” в Холандия.
 2. Снимка на вход “за зона 30” в Брюксел.