Променят организацията на движение на кръстовището на бул. „Черни връх“ с „Джеймс Баучер“

1960
cherni-vrah-james-bouchier

Нова организация на движение предвижда Столичната община на кръстовището на бул. „Черни връх“ и бул. „Джеймс Баучер“ – ул. „Златен рог“ с цел подобряване на пътната безопасност.

Проектът е приет на транспортната комисия с участието на КАТ – Пътна полиция и е съгласуван с район „Лозенец“.

Новата организация на движение ще се въведе на два етапа, като първият ще бъде изпълнен до края на месец април.

А той предвижда:

Въвеждане на еднопосочно движение по ул. „Златен рог“ от бул. „Джеймс Баучер“ до бул. „Черни връх“, като се обособят и две ленти за „изход“ (включване) към бул. „Черни връх“. Така се премахва левият завой от бул. „Черни връх“ към ул. „Златен рог“ и същевременно се осигуряват две ленти за включване на автомобилите от ул. „Златен рог“ към „Черни връх“.

Създава се „косо“ паркиране от северната страна на ул. „Златен рог“. Запазва се успоредното паркиране от южната страна на улицата. По този начин се увеличават паркоместата с 15 броя.

Вторият етап на проекта предвижда:

Обособяване на физически „защитни острови“ в средата на бул. „Черни връх“ в рамките на пешеходната пътека в посока православен храм „Въздвижение Св. Кръст Господен“.
Запазват се общо 4 броя ленти по бул. „Черни връх“.

Изграждат се и физически ограничители на скоростта преди съществуващата пешеходна пътека в посока православния храм.

Ще бъдат маркирани и монтирани и физически ограничители в района на кръстовището, с цел подобряване на безопасността на движение.