Обсъждат бъдещето развитие на Борисовата градина

park-borisova-gradina
Борисовата градина

Специализираният състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията обсъжда днес проекта за Подробния устройствен план (ПУП) на Борисовата градина. 

В по-голямата част на парка е предвидена консервация на съществуващата планова композиция. За резерватната част е предвидено възстановяване на дългата паркова ос от езерото с лилиите, което е прието като реставрационен акт на оценени като положителни по-късни намеси. Частични реконструкции се предвиждат на местата с възстановяване на изчезнали или преместени архитектурни обеми. Пълна реконструкция се предвижда в парковата зона към ул. „Драган Цанков“.

За Езерото Ариана е прието, че от особена важност е възстановяване по архивни данни на оригиналния облик на бирарията, в която следва да се предлага основно бира. По-късните намеси от 80-те години са приети за допустими – музикален фонтан със светомузика. Използването на дъното на езерото за зимна пързалка е допустимо, като се препоръчва да се използва максимално цялата му площ. Не се допуска разполагането на преместваеми съоръжени в частта към Орлов мост, поради негативното им въздействие върху цялостния комплекс.

Според ПУП на мястото на Маймунарника остават трите дансинга, които са запазени на терена и в момента. Ще може да се изгради естрада и да се поставят преместваеми обекти по индивидуални проекти, но се забранява поставянето на каквито и да е рекламни елементи. Няма да се продава твърд алкохол, а тоалетната се възстановява с настилка към нея от естествени плочи със затревена фуга. 

pup-borisova-gradina
План на Борисовата градина

Предвижда се ново строителство – срещу Биологическия факултет, там, където в момента има автокъща, ще се изгради сграда, наречена музей „Зелена София“ и административна сграда. На гара Пионер ще се строи спортен и увеселителен център. Друг проблем, освен строителството, са предвижданията за доста места с паркинги и автомобилен достъп. В момента незаконното положение за влизане на коли ще бъде вече регламентирано. 

Лятна къпалня „Мария Луиза“ в Борисовата градина. Тя е обект със самостоятелна висока културна значимост, за който е необходимо да се определи самостоятелна превантивна устройствена защита в рамките на охранителната зона на резервата.

На цялата територия на Парк „Борисова градина“ няма да има рекламни елементи, както самостоятелно, така и по сгради, съоръжения с постоянен и временен характер, предвижда още новият ПУП.  

Ще се възстанови и Горският дом – къщичката с уникалната дърворезба на майстор Рачо Ангелов. ПУП предвижда възстановяване на оригиналните елементи на автентичните им места. 

Център за спорт и култура „Пионер“. ПУП предвижда изграждането на изцяло нов комплекс, който ще поеме и част от спортните съоръжения на Спортна София. Припомняме, че Управителният съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) реши да продава гара Пионер, защото управлението на имота е свързано с големи разходи, които са непосилни за компанията.

Участък от жп линия. Предвижда се съхраняване на участъка от жп линията, който да бъде из-ползван за атракцион.

Край езерото „Ариана“ в Борисовата градина ще се възстанови по архивни данни прочутата бирария, в която препоръката е да се предлага основно бира. Музикалният фонтан се запазва, а през зимата цялата площ на езерото ще е пързалка за кънки. Сергиите между Ариана и Орлов мост изчезват, предвижда още планът за Борисовата. 

 Ресторантът към Националния стадион „Васил Левски“ се запазва и се предвижда цялата зона между мостчето и него да се използва лятно време за открито кафене. За сенници, чадъри и тенти се използват материали в неутрални цветове – бяло, нюанси на охра, зелено. 

В Борисовата градина ще се доразвива системата от велотрасета. Двупосочните велоалеи са предвидени с габарит от 2.50 м, а еднопосочните – с габарит 1.50 м. Към тях се предвиждат велогардероби и велостоянки за обслужване на колоездачите.