Нова платформа ще отчита качеството на въздуха в София

653
замърсяване

Зам.-кметът на София Йоана Христова представи платформата и сензорната система за качество на атмосферния въздух на Столичната община  https://platform.airthings-project.com/

Платформата ще включва и индекс за качеството на въздуха, а специално мобилно приложение ще дава възможност на гражданите да подават сигнали. От средата на октомври, Столичната община отчита прогнозните резултати за замърсяване на въздуха и въвежда мерки за справяне с проблема – като безплатни буферни паркинги и зелен билет за градския транспорт. В дните на пиково замърсяване обаче данните на общинската система и на гражданската платформа airsofia.info се разминаваха драстично.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА МОНТИРА 22 СЕНЗОРНИ СТАНЦИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

От създателите на платформата са предложили три варианта на Столична община, които да разпределят станциите равномерно. Бил е избран вариант №3, който има висока степен на равномерност плюс възможностите за разполагането на тези сензори, с които ще се следи качеството на въздуха в София.

„Този проект трябва да отговаря на специална концепция. Станциите са свързани. В момента в София има 22 станции, като всяка една сензорна станция дава информация за определени параметри. Станциите са с изцяло автономно захранване. Обслужването е лесно, за да може лесно да бъдат подменяни сензорите“, казаха от фирмата, която е изработила сензорите и станците към тях.

Информацията се подава в реално време, а това означава, че може да се наблюдава индексът за качество на въздуха на екраните на нашите телефони. „Проектът е 36 месеца, за да можем да съберем всички данни и да се формира база данни“, разказаха от фирмата. На картата се визуализират различните станции, като в момента, ако увеличим, ще видим само станциите в София, като при натискане на дадена станция виждаме измерванията, които са дадени в последния час. Както виждате имаме цветови кодове даденият замърсител в какво ниво е, като при натискането на всеки един замърсител, получаваме графика, в която виждаме историята на измерванията назад във времето.