Нов парк ще бъде изграден в столичния квартал „Младост 3“

park-v-mladost-3
Снимка: Столичен общински съвет

Комисията по финанси и бюджет към Столичния общински съвет прие предложението за инвестиране на до 1 600 000 лева в „Парк със зона за събития, детска и спортна площадка и пъмп трак съоръжение“ в „Младост-3“.

Паркът се намира на ъгъла на ул. Филип Аврамов и ул. полк. Владимир Серафимов. В близост до терена се намират и две големи училища, спирки на градския транспорт, метростанциите „Академик Александър Теодоров-Балан“ и „Младост 3“, както и много жилищни и обществени сгради.

За обекта се предвижда изцяло нова алейна мрежа, ново парково обзавеждане, осветление, видеонаблюдение, водни елементи и озеленяване. Алеите са с променлива ширина, като в най-тесния участък ширината е 360 см, с възможност паркът да бъде обслужван от малък товарен автомобил за сметосъбиране или автомобил със специален режим на движение. Проектът включва комбинирана детска площадка за две възрастови групи от 0-3 и от 3-12 годишна възраст в партерната част, места за сядане до петното отредено за кафе, където е и поставен сухият фонтан, като акцент и отправен център. Зоната за събития е проектирана с максимален капацитет 200 души. Проектът включва детски и спортни съоръжения, пейки, маси с пейки, кошчета за смет, афишна колона, указателни табели и др. Общо за цялата територия се предвижда ново осветление и видеонаблюдение. 

Средствата ще бъдат осигурени от Специализирания общински приватизационен фонд и са на стойност до 1 600 000 лв. Теренът за парка е придобит от държавата с решение на СОС през 2016 година и веднага са предприети необходимите действия по Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) и отреждането му за парк за отдих, спорт и развлечения. Към момента е процедирано изменението на ПУП, издадена е виза за проучване и проектиране и е проведена процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изготвяне на инвестиционен проект, който вече е готов.