Метрото с две нови метростанции в Люлин

Метрото ще има две нови метростанции в Люлин, съобщиха от Столичната община. Търси се изпълнител за отсечката под булевард Царица Йоанна след съществуващата метростнация Люлин, която ще достигне до западната дъга на Околовръстния път и ще подобри значително транспорта в микрорайони 2 и 3. Прогнозната цена е 147 млн. лева, като ще се търси финансиране и от Европейския съюз.

Успоредно с изграждането на метрото ще бъде разширен и булевард Царица Йоанна и ще бъдат изградени нови тротоари и велоалея по протежението му.

До края на 2025 разширението на третата линия на метрото ще е готова