Кога ще спират парното в София?

toplomer-parno-radiator

С оглед създадената извънредна ситуация в страната и затрудненията на голяма част от нашите потребители, „Топлофикация София” ЕАД има готовност незабавно да пристъпи към общото спиране на отоплението в столицата, след като бъдат изпълнени нормативно изискваните условия – три последователни дни със средноденонощна температура над +12 градуса и прогноза за трайно затопляне на времето. Към днешна дата посочените условия все още не са изпълнени, още повече, че в следващите два дни предстои застудяване.

Дружеството следи постоянно прогнозата за времето, която получава от НИМХ.

Съгласно предвижданията на метеоролозите, непосредствено след Великденските празници ще бъдат налични нормативните изисквания, за да започне общото спиране на отоплението в столицата.

Клиентите  в сграда – етажна собственост имат възможност по решение на Общото събрание да поискат по-ранно изключване на отоплението. В този случай домоуправителят или упълномощеното лице следва да подаде в дружеството заявление и да приложи решението. Заявленията се приемат и на мейлите за клиенти на дружеството inf_r@toplo.bg и info_r@toplo.bg.

Заявката ще бъде изпълнена в рамките на един работен ден. До сега 4 сгради са поискали предсрочно спиране на отоплението.