Клиентите на „Топлофикация София” ще получат коригираните си изравнителни сметки

parno-otoplenie
Снимка: pixabay

От днес потребителите на „Топлофикация – София“ ще могат да видят коригираните фактури за изравнителните си сметки, издадени в края на юли. До промяната се стигна заради намаляването на ДДС за топлото от 20 на 9 на сто.

Корекциите се отнасят само за разликата между прогнозно начислената енергия и реално потребената и касаят само изравнителните сметки с дата на издаване 31 юли 2022 г.

Първоначално клиентите имаха сметки с по-високата ставка, което доведе до намеса на Министерството на финансите. Сроковете за плащане са непроменени – 30 дни за стопански и 45 за битови потребители от датата на издаване на фактурите. Клиентите, които вече са заплатили своята обща фактура с добавена стойност от 20% вместо с 9%, ще имат сума за възстановяване, чийто размер ще могат да видят в коригиращите документи.

Дължимите суми ще бъдат автоматично възстановени по партидите на клиентите и ще бъде приспадната със следващи дължими фактури.