Кауфланд влага 50 милиона в ремонт на халите. Няма да брандира сградата

3779
kaufland-centralni-hali
Визуализация: Kaufland

„Кауфланд“ ще вложи 50 млн. лв. в реконструкцията на Централни хали, превръщайки ги в обект на търговската верига, но те ще продължат да носят това име и сградата няма да бъде брандирана“. Това съобщиха от веригата хипермаркети на специална пресконференция днес.

Към момента компанията не е собственик на Централни хали; Kaufland не работи по технически проект, а по идейна концепция, чиято цел е да се съхрани сграда паметник на културата, която да бъде реставрирана и
впоследствие поддържана; Компанията предвижда да съчетае облика, духа и традициите на сградата с
модерната търговия и заявява категорично, че няма да брандира Халите и да ги превръща в стандартен магазин;
Името „Централни хали“ ще бъде запазено; Идейният проект преминава през прозрачна процедура и при спазване на всички изисквания, като след одобрение от компетентните органи той ще бъде реализиран от водещи български експерти.

Kaufland България обяви инвестиционно намерение за
реализиране на търговски обект в сградата на „Централни хали“ в София на
пресконференция днес. Компанията предвижда реконструкция и реставрация на
сградата спрямо законовите изисквания за обект със статут на паметник на културата и
след съгласуване на специален архитектурен проект с компетентните държавни
органи. Потенциалният инвеститор ще бъде задължен да запази облика на сградата,
нейната характерна архитектурна стойност и предназначение, както и да я приведе в
отлично техническо състояние, така че да може да служи на гражданите и гостите на
града.
Във връзка с инвестиционното си намерение, до момента Kaufland е възложил десетки
експертни оценки и анализи на настоящото техническо състояние на сградата. На база
проучванията и в синхрон с архивна документация и оригиналния план на архитект
Наум Торбов от преди 110 години, е разработен и внесен за одобрение идеен проект
за реконструкция и реставрация на сградата и „Проект по част Технология и
консервационно-реставрационни дейности“, който следва да премине през процедура
по одобрение от държавните органи.
В проекта се предвижда възстановяване и реставрация на фасадата и части от
покривното покритие, както и възстановяване на ВиК, електро и вентилационните
инсталации. Компанията възнамерява да съхрани познатия на всички изглед на
сградата и каменните релефи на герба на София на източната и западната фасада, за
да запази красотата й като емблема на града. Също така, инвеститорът ще се
съобрази с характерния интериор, възстановявайки централния фонтан по
оригиналния проект на сградата, липсваща или повредена орнаментика, както и ще
възобнови дейностите по реставрация и консервация на подземния етаж.
На партерното ниво проектът предвижда преструктуриране на търговските площи във
вътрешността на сградата с оглед реализиране на съвременна търговска зала.

Компанията планира да организира фермерски базари на открито на терена на
паркинга до магазина.
По западната фасада се предвижда галерия, която да предостави възможност за
разполагане на малки щандове на дребни и средни търговци за храна и напитки, както
и зона, от която да се разкрива гледка към целия обем на вътрешното пространство на
сградата. На подходящо място е предвидено интегриране на оригиналния часовников
механизъм от кулата.
Предвиден е лесен и удобен достъп за всички посетители на сградата, включително до
археологическите разкопки в подземното ниво, където освен подходящо представяне
на археологическите находки от Стара Сердика, се предвижда интерактивна зона за
деца и възрастни, предоставяща интересни факти и снимки от историята на града.
Създадени в началото на миналия век по проекта на известния архитект Торбов като
тържище за продажба на пресни храни, въпреки промените през годините Халите ще
продължат да функционират като популярно място за пазаруване на хранителни стоки
и стоки от първа необходимост. Вдъхването на нов живот на сградата ще възстанови
първоначалния замисъл на автора под покрива на „Централни хали“ поколения наред
да се осъществява търговска дейност.
Kaufland отговорно заявява, че високо цени културната стойност на сградата и има
готовност да инвестира в реконструкция, реставрация и поддръжка, така че тя да бъде
приведена в отлично техническо състояние, запазвайки духа и изградената през
годините колективна памет за търговската й роля. Съвременната концепция за
нейното функциониране дава възможност да се съчетаят модерните с традиционните
навици за потребление, да се обогати и надгради асортиментът съобразно сградата,
като в допълнение се осигури достъп до всички нейни части. Kaufland предвижда да
запази настоящата организация на движение, като подобри значително подходите и
указателните табели и знаци, както и да реновира паркинга в непосредствена близост.
Общият размер на инвестициите по проекта са в обем от близо 50 милиона лева, като
се предвиждат и 100 нови работни места.
„Компанията ни преосмисля класическото си присъствие с по-различен облик. Нашето
желание е да сме близо до хората, като това не е задължително да бъде чрез
стандартния за нас формат, а ще бъде изцяло съобразено с духа на сградата, но и на
времето.“, коментира Гергана Димитрова, мениджър „Корпоративни комуникации“ в
Kaufland България.