Качеството на живот в столицата е близо два пъти по-добро отколкото в Пловдив и Варна

Според последните данни на Националния статистически институт, качеството на живот в столицата е близо два пъти по-голям отколкото в Пловдив и Варна. 

Сравнявайки размера на БВП на човек, можем да определим какъв е стандарта както в други държави, така и в различните региони на страната.

Според данните на НСИ, най-голямо БВП на човек от населението има София – над 30 хил. лв. След нея се нарежда Стара Загора с 17,5 хил. лв., като изпреварва редица по-големи населени места в страната, цитира данните „Труд“. Този неочакван резултат се дължи на ниската безработица в града и опитите на общината да привлече международни инвеститори, които да дават големи заплати.

След Стара Загора се нарежда София област, с 15,5 хил. лв. БВП на човек, но този стандарт се дължи до близостта до Столицата. Четвърта е Варна с 13,8 хил. лв, следвана от  Габрово с 12,3 хил. лв. БВП на човек и Бургас с 12,2 хил. лв.

Макар че е доста по-голям град от по-горе изброените, Пловдив остава седми в класацията с 
12,1 хил. лв. БВП на човек, следван от Враца и Русе с 11,6 хил. лв.и 11,1 хил. лв.

В дъното на класацията се намира Силистра със 6,6 хил. лв. БВП на човек.

Всъщност, Враца може да се похвали и с най-голям ръст на БВП – близо 22% през 2017 година, ала причината далеч не е оптимистична. Все повече работодатели се насочват натам, но само защото има много работна ръка, която е склонна да приеме по-ниски заплати.

Въпреки ръста на икономиката през последните години България остана на последно място в ЕС по БВП на човек от населението с 7300 евро. Това е четири пъти и половина по-малко от средното ниво за ЕС от 30 хил. евро. Най-близо до нас е Румъния с 9567 евро. Най-добре се представя Люксембург с 92 632 евро. В Германия БВП на човек е в размер на 39 650 евро, което означава, че там живеят 5,4 пъти по-добре отколкото ние.

Според данните на Националния статистически институт, икономиката на страната ни е формирана главно от дяла на услугите.  Той е 66% спрямо този на индустрията – 28%.

В столицата се формират близо 40% от целия Брутен вътрешен продукт (БВП) на страната. Причината за това са високите заплати и ниската безработица в София.  Също така, услугите в София формират над 50% от целия обем на предоставените услуги в цялата страна.