Изоставените коли в София ще се премахват по-бързо

izostaven-avtomobil
Снимка: Спаси София

Изоставените коли в София ще се премахват значително по-бързо и лесно, реши Столичен общински съвет на редовното си заседание днес.

По-бързото и лесно премахване на изоставените коли в столицата, стана с предложение на общинския съветник Борис Бонев. Освен уеднаквяване със сроковете на национално ниво, промяната на общинската наредба ще позволи сроковете за реакция и премахване да бъдат съкратени, работата да бъде оптимизирана, а процедурата да бъде прозрачна и ефективна.

С приемане на предложението се въвежда едномесечен срок за реакция по сигнал от страна на районното кметство. „Администрацията вече е длъжна да предприеме конкретно действие по стикиране в разумен срок и да информира гражданите за него. Прехвърлянето на отговорност вече няма да може да се ползва като извинение и по този начин се повишават ефективността и отчетността на работата.“

Опростява се и процедурата по самото стикиране и премахване на колите, като в екипите вече няма да има представители на СДВР. „До момента координацията между Общината и СДВР беше слаба точка в процедурата и това значително увеличаваше времето за реакция. Районни кметове споделиха, че понякога комисията не е работила месеци наред и процесът по премахване на старите коли е спирал напълно. Вече процедурата зависи изцяло от представителите на районните кметства и организацията ще бъде улеснена, а отговорността – ясна.“

От Спаси София припомнят, че в края на 2020 г. те успяха да се преборят и за промяна на националната наредба, с която сроковете за премахване на старите коли бяха съкратени от 27 на 6 месеца. Това позволи изоставените коли, които отнемат хиляди места по софийските улици, тротоари и междублокови пространства, да бъдат извозвани далеч по-бързо и ефективно. „До момента много от собствениците заобикаляха процедурата, преместваха колите или години наред си спестяваха разходите за ГТП, а автомобилите служиха за складове пред блоковете. Вече това няма да бъде възможно. Важно е да се подчертае, че улеснената процедура важи само за изоставени коли върху общински терени, т.е. улици, тротоари, междублокови пространства…, а не касае частните имоти, където всеки е свободен, ако желае, да си складира стария автомобил.“ – уточнява Борис Бонев от Спаси София.

Градските активисти споделят, че с постоянство и усилия са успели изцяло да решат един сериозен и дългогодишен проблем на София. „Променихме националната наредба и я надградихме с още по-ефективна общинска такава, а промяната беше подкрепена от съветници от всички политически партии. За пореден път доказваме, че когато повече се работи, а по-малко се политиканства, подобренията в София могат да се случват бързо и качествено. Време е за действия! Призовавам районните кметове строго да прилагат новите правила, а гражданите смело да подават сигнали за изоставени коли. Крайно време е тази язва да изчезне, местата за паркиране да се увеличат, а София да получи европейски вид.“ – завършва Бонев.