Изграждат многоетажен паркинг на пазар „Ситняково“

Изграждат многоетажен паркинг на пазар „Ситняково“, съобщи кметът на района Георги Илиев. Ето и пълното съобщение в страницата на Илиев:

Уважаеми съграждани,

Предвид острия недостиг на места за паркиране, който нараства заради трайната тенденция за увеличаването на броя на автомобилите и непрекъснатото обособяване на нови зони за платено паркиране, както и с цел облекчаване на автомобилния трафик, повишаване на посещаемостта на пазар „Ситняково“ и осигуряването на по-добра градска среда в района около пазарната площадка, с „Пазари Изток“ ЕАД планираме изграждането на многоетажен надземен паркинг на пазара, на мястото на съществуващия открит паркинг.

На най-горното ниво на сградата се предвижда да се изгради съоръжение за спорт, включващо покрито с мрежа спортно игрище, спортен център с две зали и съблекални, както и кафе-сладкарница за нуждите на посетителите.

Параметрите на проекта: ЗП на сградата – 1590 кв. м., РЗП – 6430 кв. м. Планират се 4 нива със 158 бр. паркоместа, възможност за обособяването на зона за провеждане на социални и бизнес събития на 4-то ниво, и последно 5-то ниво (покривно) със спортно игрище 20х40 метра, 2 бр. спортни зали, съблекални и кафе-сладкарница.

В тази връзка, планираме да се проведе дискусия, която ще бъде водена от модератор и ще се проведе на 2 етапа, онлайн през платформата за видеоконферентна връзка ZOOM, като ще има онлайн излъчване на страницата ни във Фейсбук – СО – район Слатина.

  1. 05.2021 г. от 17.00 до 18.30 ч. – https://zoom.us/j/93950422766

Участници в дискусията, освен мен като кмет на района, ще бъдат:

  • Изп. д-р на „Пазари Изток“ ЕАД – г-жа Д. Стойнева;
  • Архитект на проекта;
  • Председател на ПК по финанси и бюджет в СОС – адв. Г. Георгиев;
  • Председател на ПК по икономика собственост и дигитална трансформация в СОС – г-н Н. Стойнев.