Изграждането на казино към хотел “ Маринела “ е незаконно

маринела
След намесата на Софийска градска прокуратура и контролните органи, хотел “ Маринела “ ще запази архитектурния си облик във вида, в който същият е проектиран от японския архитект Кишо Курокава.

Върховният административен съд (ВАС) окончателно реши, че изграждането на казино към столичния хотел „Маринела“ е незаконно, съобщиха от държавното обвинение.

Със свое решение върховните магистрати потвърдиха незаконосъобразността на издаденото през 2015 година от главния архитект на район „Лозенец“ Тодор Господинов разрешение за строеж, с което беше позволено надстрояването на хотел Маринела.

До настоящото решение се стигна след като при извършена проверка по реда на надзора за законност, проведена под ръководството на Софийска градска прокуратура (СГП) и внесен протест, началникът на Регионална дирекция „Национален строителен контрол“ – Югозападен район отмени като незаконосъобразно издаденото разрешение за строеж.

Основен мотив при отмяната на акта е, че главният архитект на район „Лозенец“ не е компетентен да издава разрешения за строежи от категорията на изграденото казино. Заповедта е обжалвана от представителите на хотела, но в хода на проведените съдебни производства пред Административен съд – София – град и Върховния административен съд бе защитена тезата на СГП, в резултат на което окончателно бе обявена незаконността на издаденото от главния архитект на район „Лозенец“ разрешение за строеж.

Според представените от фирмата на Маринела Арабаджиева ДВГУ АД документи пред главния архитект на район „Лозенец“ преди три години, сградата, в която се помещава хотелът, е от четвърта категория. Факт, който не отговаря на истината, смятат върховните магистрати.

На базата на тези документи част от сградата бива представена не като цял хотелски комплекс, а като едноетажна нежилищна сграда, върху която се иска надграждане, с цел обособяване на казино.

Самото надстрояване на сградата започна още през лятото на 2016 година и се провеждаше и в извънработно време, въпреки издадената заповед на ДНСК за спиране на строителните работи.

Въз основа на решението на ВАС изградения към хотел “ Маринела “ строеж на практика е незаконен и подлежи на премахване от страна на компетентните държавни органи.