Избраха проект за кампус в Студентски град

kampus-studentski-grad
Снимка: Район Студентски

ЧЕТИРИ ОТ БЛОКОВЕТЕ В СТУДЕНТСКИ ГРАД ЩЕ СЕ ОТДЕЛЯТ В КАМПУС

На 28.05.2019г., в присъствието на кмета на СО – район „Студентски“ Димитър Дилчев, бяха обявени резултатите от оценяването и класирането на конкурсните проекти в открития конкурс за проект с предмет: „Изготвяне на идейна разработка на проект за обект „Жилищно-общежитиен комплекс от затворен тип в ж.к. „Студентски град“, гр. София“.
На публичното заседание на журито, в чийто състав са включени представители на Министерството на образованието и науката, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет – София, председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България, представители на Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България, Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община и районната администрация, бе обявено името на проектанта на класирания на първо място проект – ЕТ „ПИТАЛ – Александър Петров“.
Архитектурният конкурс бе обявен с оглед изпълнение на предвижданията за обособяване на „мини кампуси“ около студентските общежития на територията на ж.к. „Студентски град“ и инициатива на Столична община, район „Студентски“, МОН, ТУ и МГУ за обособяване като затворен комплекс с общежития, в който да се осигури необходимият комфорт и спокойствие на студентите.

Снимка: Район Студентски – Столична община

Теренът се намира между улиците „Проф. Боян Каменов” и „Проф. Георги Брадистилов”. Според проекта за новия кампус ще бъде изградена алейна мрежа, подходяща за пешеходци, велосипедисти и автомобилен достъп с подходящата маркировка и знаци. Кампусът ще бъде ограден и студентите ще влизат през пропусквателни пунктове чрез система за достъп, но ще има и помещения за охранители.

Ще бъдат изградени и ниски обекти с търговска цел – за кафе или магазин, но и многофункционално помещение. Проектът предвижда и полуподземен паркинг между блоковете 1 и 2, изолиран със зеленина. С инвестиционния проект се цели обитаването на блоковете да бъде защитено, както от външни човешки фактори – достъп на външни автомобили и хора, така и от въздействието на отрицателните фактори на околната среда – шум, прах и др. Това включва поставянето на ограда, която да маркира и защитава територията от нерегламентиран достъп.“.

Идеята за обособяване на затворени студентски комплекси се обсъжда от близо 10 години. Необходимостта от кампуси бе посочена и обсъждана и от депутати покрай смъртта на 19-годишния студент Марио Данчев от Перник. Той бе убит с нож след сбиване.