Фирмите предоставящи електрически тротинетки против задължението за ползване на каски

Електрически тротинетки

Компаниите предоставящи услуга за споделено ползване на електрически тротинетки в София, Lime, Brum и Hobo се обединиха в споделено опасение, че задължаваща, а не препоръчителна законова мярка като носенето на каска, би забавила и дори спряла подема на велосипедите и индивидуалните електрически превозни средства в дяла на всички пътувания в града.

ВЪВЕЖДАТ ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТРОТИНЕТКИТЕ

Трите компании изпратиха писмо-становище до министъра на транспорта Росен Желязков, министъра на вътрешните работи Младен Маринов и до Малина Крумова – Председател на държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Ето и текста на обръщението към държавните органи:

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР ЖЕЛЯЗКОВ, УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР МАРИНОВ, В отговор на публикувания на 11.11.2019 г. текст с предложения за изменения в закона за автомобилните превози, ние, представителите на всички три компании предоставящи услуга за споделено ползване на електрически тротинетки на територията на гр. София, правим следното становище.

Приветстваме усилията на властите да въведат механизми за регулиране на ползването на електрически тротинетки и спомогнат за правилното развитие на все по-популярните природосъобразни методи на придвижване. Конкретните предложения относно дефиниция на индивидуално електрическо превозно средство, светлинни устройства, правила за движение по пътищата, максимална скорост и минимална възраст на водача, са градивни и биха допринесли за бъдещето развитие на алтернативната мобилност, както и за сигурността на водачите.

Бихме искали да обърнем Вашето внимание към предложенията, свързани със задължителното използване на каски, които се отнасят както за велосипедите, така и за индивидуалните електрически превозни средства.

Сигурността на придвижване е най-важният приоритет за компаниите Brum, Hobo и Lime. Ние комуникираме с всеки наш потребител как безопасно да използват електрическите тротинетки за споделено ползване. Това включва следните правила:

• Да имат навършена 18 годишна възраст

• Да носят каска с удостоверен стандарт на качество • Да не са употребявали алкохол

• Да се съобразяват с метеорологичните условия

• Да проверяват изправността на тротинетката преди да се качат на нея и да се уверят, че светлините, колелата и спирачките са в изправност

• Да не се вози повече от един човек

• Да не карат по тротоари, а само по велоалеи или в най-дясната част на пътната лента

• Да не използват мобилни телефони по време на управление

• Да се съобразяват с местните законови разпоредби

От навлизането ни на пазара в София през вече изминалото лято, електрическите тротинетки бързо се наложиха като предпочитан начин за лесно и сигурно придвижване в града. До днес потребителите на трите компании са осъществили над 150,000 пътувания. За този период не са регистрирани фатални инциденти и ние целим стастиската да остане позитивна и в бъдеще.

Компаниите ни участват в редица инициативи, по време на които лично срещаме нашите потребители. Ние използваме всяка от тези възможности, за да припомняме съветите за сигурност. Това включва и раздаване на пояснителни брошури и безплатни каски. Един такъв пример е отбелязването на Международния ден без автомобили на 22.09.2019. Brum, Hobo и Lime си сътрудничат със Столична община в рамките на подписан Меморандум за сътрудничество, в които са заложени много от нормите описани по-горе.

Използването на електрически тротинетки като алтернативен начин на транспорт оказва положителен екологичен ефект върху въздуха в София. Интензивният автомобилен трафик е именно един от двата основни източници на замърсяване. Изследване публикувано от AirBG в последните дни, показа опасно високи нива на азотен диоксид. Тенденцията е еднозначна – колкото поголям трафик има в града, толкова повече е отровата във въздуха. Азотният диоксид води до редица хронични заболявания като белодробна болест, астма, бронхит. Мисията на Brum, Hobo и Lime е именно предоставяне на алтернатива на автомобилното придвижване, която е все по-популярна. Данните индикират, че близо 1/3 от всичките ни потребители са използвали електрическа тротинетка, за да заменят пътуване, което иначе биха направили с кола.

Желанието ни е да направим микро мобилността достъпна за все повече хора. Нашето споделено опасение е, че задължаваща, а не препоръчителна законова мярка като носенето на каска, би забавила и дори спряла подема на велосипедите и индивидуалните електрически превозни средства в дяла на всички пътувания в града. Вместо това ние призоваваме всички заинтересовани страни да работим по-усърдно за изграждане и подобряване на културата на движение по пътищата, както и на подходящата инфраструктура. Вярваме, че това е практична стъпка, която ще даде най-добри резултати в дългосрочен план.

С УВАЖЕНИЕ,

ПЕТКО АНЧЕВ ЛАЙМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД

ТЕОДОР РАЧЕВ ХОБО БЪЛГАРИЯ ООД

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЕР ЕН ЕР КОРПОРЕЙШЪН (BRUM SCOOTERS)

ШЕФЪТ НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ: „ТРОТИНЕТКИТЕ НЯМАТ ПРАВО ПО ЗАКОН ДА СЕ ДВИЖАТ ПО ПЪТИЩАТА“