Екоактивисти с възражения срещу преработения проект за Подробен устройствен план на Борисовата градина

kontrol-borisova-gradina

Природозащитната организация „Зелени закони“ публикува списък с възражения срещу преработения проект за Подробен устройствен план на Борисовата градина в София, който бе представен публично на 13 януари т.г, написа „СЕГА“. В момента тече обществено обсъждане на документа, като до петък (4 февруари) граждани и юридически лица могат да внасят писмените си становища относно представения проект. Това може да става чрез администрациите на столичните райони, на чиято територията се намира Борисовата градина – „Средец“, „Лозенец“ и „Изгрев“, а така също и на адресите за кореспонденция на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община.

„За съжаление, проектът не изпълнява заданието и допуска ново строителство, запазване на частните обекти в парка, значителни сечи, унищожаване на части от лесопарковата част, паркинги, които не само ще навредят на парка, но биха затруднили и трафика в съседство“, се казва в мотивите към възраженията на „Зелени закони“. Сдружението публикува и примерно становище, което всеки гражданин, който не е съгласен с част от предложения нов план, може да изпрати до местната администрация.

Според организацията в Борисовата градина трябва да се извърши обследване на всяко дърво, да се забрани изцяло автомобилният достъп с изключение на служебни автомобили за поддръжка и озеленяване и извънредни ситуации и да се изготвят правила за пределната наситеност на преместваеми обекти в районите на „Езерото Ариана“, „Лятна сцена“ и „Слончето“.

Природозащитниците са против редица обекти и съоръжения:

– Стадион Юнак – нови трибуни и сграда (да се запази предишното предложение за Зелен амфитеатър);

– Нов ресторант в езерото Ариана;

– Подземен паркинг под „Капитолия“ и двулентов подстъп към паркинга;

– Наземен паркинг до стадион „Васил Левски“ – в момента те са 3 – на „Пазари Запад“ – публичен (ски/вело пазара), на Министерството на младежта и спорта (само с пропуск) – южно от стадиона (минава се през ски/вело пазара) и друг публичен паркинг между стадиона и „Ариана“;

– Детски съоръжения на територията на резервата, на мястото на ресторант „Тенекиите“ (във връзка със съмненията за възможностите за отчуждаване и поради факта, че точно срещу „Тенекиите“ на 20 (двадесет) метра на площад „Велчова завера“ има детска площадка);

– Нови сгради за поддръжка на парка;

– Площадка за велоекстрийм (източно от имота на „София ленд“ в имота на Гриша Ганчев);

– Възстановяване на автентичен облик по архивни данни в УПИ за резервоар „Лозенец“;

– Пейнтбол, югоизточно от сградата на БЛРС;

– Тоалетна до ресторант „Ловен парк“;

– Площадки за кучета;

– Масивни тоалетни на определените в ПУП места.