До май 2024 г. ще е готова като конструкция метростанция ”Стадион Георги Аспарухов”

метростанция стадион георги аспарухов

До май 2024 г. ще е готова като конструкция метростанция ”Стадион Георги Аспарухов”.

Конструктивните работи на първата метростанция от разширението на третата линия по бул. „Владимир Вазов” – МС”Стадион Георги Аспарухаов”, са в напреднал стадий и конструкцията на ниво вестибюл е приключена. Спирката е разположена под южното платно на бул. „Владимир Вазов”, на кръстовището му с улиците „Васил Кънчев” и „Река Велека”. Станцията се изгражда по смесен метод – Милански плюс надграждане. В момента се изпълняват строителни работи на ниво перон, които трябва да приключат в първите месеци на 2024 г. Паралелно с тях се работят и архитектурно-строителни работи. Като завършена конструкция станцията ще бъде готова в периода април-май, след което ще стартира работата по т.нар. представителна архитектура на спирката. Окончателно станцията, заедно с другите две в отсечката – МС„Тракия” и МС„Владимир Вазов”, трябва да са готови в края на 2025 г.

В тунела между сега съществуващата станция „Хаджи Димитър” и новата „Стадион Георги Аспарухов”, който е дълъг 580 м, напредва изграждането на първичната облицовка и изпълнението е точно на 50%. Останалите 50% се планира да бъдат приключени в есенните месеци на следващата година и паралелно с това благодарение на една напречна рампа, която е изградена допълнително, ще започне изпълнението и на вторичната облицовка. В месеците февруари-март ще стартират изолационни работи в тунела. Характерното за напредъка в този тунел е че се извършва по т.нар. Нов австрийски тунелен метод / НАТМ / при изключително тежки инженерно-геоложки условия – високо ниво на подпочвените води, слаби почви в някои зони и насипи, които са извършени във времето със строителни отпадъци. Високите подпочвени води и слабите почви предопределят много тежки укрепителни мероприятия – анкери, усилване на почвата с инжекции, директно вкарване на бетон в свлечени зони, където се образуват каверни и те трябва да бъдат запълнени. С огромно количесво бетон и цимент върви изпълнението на всеки метър от този тунел.

Изпълнител на обекта е „Джи Пи Груп” АД, а автор на дизайна е арх. Ирена Дерлипанска. Спортният клуб “Левски” е в основата на идеята за тази станция, затова синият цвят присъства навсякъде – в различни форми и плоскости. Атрактивен детайл от дизайна на станцията ще бъде пространствена решетка, в чийто елементи ще има вградени като пластики различни фигури на спортисти, с чийто спортове се гордее Герена. Решетката ще виси над пробива между перона и вестибюла.