До края на 2023 г. средната заплата в София ще стане 2000 лв.

2000 лева ще бъде средната заплата в София, но след 4 години. Такива са данните на Института за пазарна икономика, изготвен в рамките на сътрудничество със Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции.

В момента в столицата средната заплата е малко над 1700 лв. От ИПИ посочват, че има значителни различия, обаче в заплащането между отделните икономически дейности. Няколко водят чувствително – ИКТ, държавното управление и аутсорсингът, а земеделието, хотелите и ресторантите не са достигнали средно брутно месечно възнаграждение от 1000 лева, съобщава „24 часа“.

Според прогнозата на ИПИ до края на 2023 г. в ИКТ сектора средната заплата ще стигне 4000 лева, а единствено в туризма ще е под 1000 лева.

Постепенно изчерпване на свободния трудов ресурс в София личи доста ясно от динамиката и състоянието на безработицата, посочват още от института. Към края на 2018 г. броят на безработните е намалял до 13 хиляди, а висшисти без работа почти няма. Изменение имало и във възрастовата структура, като делът на лицата под 44 години без работа намалява.

Прогнозата е, че ако столицата разширява значително заетостта си в близко бъдеще, това няма да е за сметка на настоящите безработни, а чрез привличане на работници от други области или активиране на хора, които в момента са извън работната сила.

В различните тримесечия на 2018 г. заетостта в София се приближава до максималните си възможни стойности, надхвърляйки 75% в някои от тях. По тази причина дори и оптимистичната прогноза за развитието на заетостта не предполага общия брой на заетите в столицата да надхвърли 750 хиляди души, а песимистичната, основана на икономически проблеми следващите години, прогнозира чувствително свиване почти до следкризисните нива.

Данните показват и тревожни тенденции:Здравеопазването губело заетост в София през последните години. В търговията имало много работещи – почти 140 хиляди души в края на миналата година. На второ място са информационните и комуникационните технологии. Те заедно с аутсорсинга добавят най-много нови работни места. По-чувствителен ръст имало и при финансови и застрахователни услуги и при операциите с недвижими имоти. Прогнозира се чувствително увеличение на заетите в ИКТ, аутсорсинга и индустрията.