Днес тръгва метрото от „Красно село“ до „Хаджи Димитър“

metrostancia-hadzhi-dimitar

Безплатно ще може да се ползва днес третата линия на метрото

Днес ще бъде пусната в експлоатация третата линия на метрото в участъка от „Хаджи Димитър“ до „Красно село“, съобщават от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

В момента се работи за удължаване до Овча Купел, като метростанцията е до гарата София-Перник като пътниците директно ще имат връзка между гарата и метрото. Завършена е строително, а в началото на 2021 ще бъде готова, съобщи Стоян Братоев – изпълнителен директор на Метрополитен.

Пътуването по най-новия участък ще е безплатно в деня на откриването за всички, които искат да разгледат новите метростанции в София. Официалното откриване е в 13 часа, а след 14.30 гражданите ще могат да ползват метрото от метростанция „Хаджи Димитър“ – Орлов мост – НДК – бул. „България“ до метростанция „Красно село“.

Превозването на пътници ще се осъществява с двайсет чисто нови, модерни метровлака „Инспиро“ с възможност за безпилотно управление. На пероните са монтирани автоматични, предпазни врати, които предпазват пътниците от падане на релсите. Пътниците ще имат възможност да закупуват билети и с банкови карти.

Първият етап от третата линия е дълъг 7.8 км и включва осем метростанции. Първата се нарича „Красно село“/бул. „Цар Борис III“ и наименованието ясно указва нейното местоположение. Наблизо, на ул. „Житница“, е депото за метровлаковете по третата линия. Те са произведени от фирмата „Siemens“.

Втората станция се казва „Бул. „България“ и входовете за нея са при кръстовището с бул. „Иван Гешов“.

Третата метростанция е „Медицински университет “ и е пред арката на бул. „Прага“ и ул. „Св. Георги Софийски“.

Следващата метростанция се нарича „НДК-2″ и към нея се слиза при бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“. Тя ще има връзка с втората линия на метрото.

Петата станция е на кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Васил Левски“ (при Попа).

Шестата метростанция се нарича „Орлов мост“ и на нея има връзка с метростанцията при Софийския университет от първата метролиния.

Предпоследната, седма, станция се нарича „Театрална“ и е в близост до театрите „София“, „Сфумато“ и „Зад канала“. Нейните входове са при кръстовището на бул. „Мадрид“ и бул. „Христо и Евлоги Георгиеви“.

Осмата, последна засега, е „Хаджи Димитър“ и е изградена след моста „Чавдар“ в началото на бул. „Ген. Владимир Вазов“, при ул. „Панайот Хитов“.

Общото времетраене на пътуването от квартал „Хаджи Димитър“ до квартал „Красно село“ ще отнема около 15 минути.

Съгласно одобреното трасе Линия 3 е с дължина 21 км и 21 метростанции. В одобреното трасе са предвидени перспективни отклонения на линията. Първото, предвидено за изпълнение поради големия пътникопоток, е отклонението в източната част на линията при МС 7 в района на Военна акадения и е в посока жк Слатина-бул. Цариградско шосе. Взимайки предвид големия мащаб на проекта, предвижданите различни методи на строителство, спецификите на отделните участъци и ограничения финансов ресурс се предвижда Линия 3 да бъде изградена на 4 етапа: 

Първи етап (реализиран в периода 2016 – 2020 г.) е участъкът от км.4+300 – МС 5 (намираща се в началото на бул. Владимир Вазов на кръстовището с ул. Панайот Хитов) до км.11+966,34 – след МС 14 (разположена на ул. Житница в близост до кръстовището с бул. Цар Борис ІІІ). Това е основният централен участък на линия 3. Предвид сложните геоложки и хидроложки условия на строителство и преминаване непосредствено под р. Перловска и големи канализационни колектори (тунели), тунелните участъци в по-голямата част от трасето на етапа са изпълнени предимно по единствено приложимия в тези условия метод с Тунелопробивна машина (ТПМ). Етапът включва доставката на 20 метровлака, необходими за експлоатацията на участъците на Етап 1 и Етап 2 на Линия 3 и изграждането на депо в района на ул.“Житница“. 

Втори етап (западен участък, в процес на изграждане от 2017 г.), включва 4 метростанции и започва от края на подземния участък при км.11+966,34 след МС 14, преминава през кв.“Овча купел“ и достига до км.15+746,37 – МС 18, която е разположена под Околовръстното шосе (бул.“Бойчо Бойчев“) между ул.“Централна“ и ж.п. линията София – Перник. При МС 18, като част от проекта, e изградена жп спирка за връзка с националната жп мрежа. Участъкът e подземен. 

Трети етап е участъкът от км.4+300 – начало на МС 5 (намираща се под бул. Владимир Вазов на кръстовището с ул. Панайот Хитов), до км.1+300 – МС 2 (в ж.к. Левски), е с дължина 3 км и 3 метростанции. Този участъщ ще бъде предложен за строителство при наличие на средства за финансиране.МС 1, която е разположена на бул. Ботевградско шосе, непосредствено до колелото на трамвайната линия, е планирана за самостоятелно изграждане във връзка с предвидена автогара в района на трамвайната линия на бул. Ботевградско шосе. 

Четвърти етап – участъкът започва от входа на Военна академия на бул. Евлоги и Христо Георгиеви. Преминава през кв. Гео Милев, ж.к. Слатина, покрай „Арена Армеец“ до бул. Цариградско шосе. Той е с дължина 6 км и 6 метростанции. Изготвен е идеен проект  за участъка, а изграждането му се предвижда да се предложи за финансиране през програмния период 2021 – 2027 г.

Съгласно одобрената Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. първите два етапа на проекта за изграждане на Линия 3 на метрото в София „бул. Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ж.к. Овча купел” са включени за финансиране по Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”, Подприоритет 2 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници”. В тази връзка и предвид осигуреното финансиране към момента се изпълняват само първите два етапа:

ЕТАП I на Линия 3 – участък от БУЛ. „ВЛАДИМИР ВАЗОВ“ – ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ – УЛ. ЖИТНИЦА”

Етапът включваше изграждането 7,8 км. метролинии, 8 метростанции, изграждането на депо в района на ул.“Житница“ и доставката на 20 метровлака за експлоатацията на участъците от Етап I и Етап II на Линия 3.

Общата стойност на проекта след приключване на тръжните процедури и сключването на договорите за изпълнение възлиза на 398,2 мил. евро без ДДС, от които 321,8 мил. евро са Безвъзмездна финансова помощ (БФП) и се осигуряват от Оперативна програма „ Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020. Финансирането е осигурено след одобрението на Формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР на ЕС с Решение ОПТТИ – 1/2016 от 08.01.2016г. на Министъра на МТИТС и Ръководител на УО на ОПТТИ и подписването на Договор за предоставяне на БФП ДОПТТИ – 1/19.01.2016г. Проектът е одобрен от ЕК с Решение за изпълнение на комисията С(2016) 2315 final от 26.04.2016г.Съфинансирането от страна на СО за проекта за Етап I възлиза на 76,4 млн. евро без ДДС. Участъкът е въведен в експлоатация на 26.08.2020 г.

ЕТАП II на Линия 3 – участък „УЛ. ЖИТНИЦА – ЖК ОВЧА КУПЕЛ – ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ”

Етапът включва изграждането на 3,8 км. метролинии, 4 метростанции и жп спирка за връзка с националната жп мрежа при последната метростанция.

Общата стойност на проекта, след приключване на тръжните процедури и сключването на договорите за изпълнение възлиза на 101,9 мил. евро без ДДС. От тях 68,5 мил. евро са Безвъзмездна финансова помощ (БФП) и се осигуряват отОперативна програма „ Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 год. Финансирането беше осигурено след одобрението на Формуляр за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР на ЕС от страна на УО на ОПТТИ и подписването на Договор за предоставяне на БФП ДОПТТИ – 6/16.05.2017г. Проектът е одобрен от ЕК с Решение за изпълнение на комисията С(2016) 4041 final от 07.06.2017г.Съфинансирането от страна на Столична община за проекта за Етап 2 възлиза на 33,4 млн. евро без ДДС. Проектът се изпълнява от 30.05.2017 г. Към м. август 2020 г. строителството е приключило и започват единични и комплексни изпитания, които се очаква да приключат в края на 2020 г.