Дезинфекцират столичните пазари

dezinfect-markets

Започна Дезинфекция на столичните пазари. От „Пазари Юг“ ЕАД и „Пазари Възраждане“ ЕАД  съобщиха, че за пазарите Красно село, Иван Вазов, Борово, Женски пазар, пазар „Димитър Петков“ и предгаров площад „Ротонда“ предприемат спешни мерки за превенция и недопускане разпространението на корона вирус COVID-19 на територията на тържищата.

„Пазари Юг“ ЕАД уведомява своите клиенти и наематели, че във връзка с разпространението на новия Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, с цел недопускане и ограничаване разпространението му на територията на Столична община, са взети всички възможни мерки, съгласно препоръките на МЗ и оперативния щаб на СО за превенция на разпространението му. Пазарните площадки стопанисвани и управлявани от „Пазари Юг“ ЕАД се дезинфекцират регулярно от лицензирана за тази дейност фирма. Предприети са мерки за ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани и юридически лица (ФЛ/ЮЛ) по повод административната дейност и обслужване включително подаването на документи да се извършва чрез поставяне на прозрачни кутии, поставени на всички пазарни площадки стопанисвани и управлявани от „Пазари Юг“ ЕАД. Пазарните площадки са безопасни за посетители и търговци поради откритите пространства и своевременните мерки за превенция, предприети от „Пазари Юг“ ЕАД.

ПОЛИЦИЯ, ДАНЪЧНИ, ПОЖАРНА И ЗДРАВНИ ВЛАСТИ СЕ ИЗСИПАХА НА БАЗАР „ИЛИЯНЦИ“

Общинското дружество „Пазари Възраждане“ ЕАД, което стопанисва Женски пазар, пазар „Димитър Петков“ и предгаров площад „Ротонда“ предприе спешни мерки за превенция и недопускане разпространението на корона вирус COVID-19 на територията на тържищата.

Със заповед, изпълнителния директор на дружеството г-н Драгомир Димитров, разпореди да се извършва дезинфекция на откритите площи на пазарите всяка вечер след приключване на пазарния ден. На търговците, наематели на търговски площи на територията на пазарните пространства, са осигурени необходимите предпазни средства – защитни маски, ръкавици, дезинфекционни разтвори на алкохолна основа.

Мерките, които са предприети за превенция са съгласно препоръките на Министерството на здравеопазването и оперативния щаб на Столична община за превенция на разпространението на корона вирус.  

„Вярвам, че ако всички ние спазваме добра лична хигиена, избягваме контакт с болни хора, дезинфекцираме откритите площи на тържищата всяка вечер, а административните сгради по няколко пъти на ден, това ще помогне за справянето ни с разпространението на вируса. Смятам, че хората, които посещават пазарите не трябва да се притесняват за здравето си, тъй като при нас не само няма струпване на много хора по едно и също време, а и както клиенти, така и търговци могат спокойно да спазват нужната дистанция по между си когато пазаруват или общуват“, уточни още Драгомир Димитров.