Държавните университети спират работа на 20 май в знак на протест

софийски-университет

Всички държавни университети и част от частните няма да работят на 20 май в знак на протест по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти, заложени в Закона за висше образование. Ще се извършват само дейности със спешен и неотложен характер.

Съветът на ректорите на висшите училища у нас отправи отворено писмо до президента, служебния премиер, българския еврокомисар, омбудсмана, председатели на парламентарни комисии и до председателите на парламентарни групи „по повод неизпълнение на поетите от държавата ангажименти, заложени в Закона за висше образование (ЗВО).

Ректорите на държавните висши училища обявиха, че от 20 май започват стъпаловидни по продължителност протестни действия на всички висши училища до края на семестъра. Протестите ще се изразяват в стъпаловидно нарастване на дните, в които висшите училища няма да работят. В тези действия може да бъде включено и реално блокиране на ключови артерии в страната.

„На 20 май 2024 г. всички държавни български университети и част от частните университети предупредително няма да отворят врати, като изключение ще се направи единствено за дейности със спешен и неотложен характер”, пише в писмото.

През последните три години средствата от брутния вътрешен продукт, предвидени за финансиране на българските университети, драстично намаляват. Трудовите възнаграждения на преподаватели, асистенти, доценти и професори са унизително ниски и неконкурентни спрямо тези на лица, заемащи позиции, изискващи не толкова висок образователен и интелектуален ценз (и несъпоставими с възнагражденията на колегите от Европейските образователни институции), посочват ректорите.