Държавата даде 33 имота на Столична община за Зелен ринг на София

Zelen-Ring

Служебното правителството промени статута на имот от публична в частна държавна собственост и го предоставя на Столичната община заедно с още трийсет и три имота. Те са необходими за реализирането на първия етап от проекта „Зелен ринг София“, който предвижда създаване на трийсеткилометров линеен парк в София и изграждане на детски градини на територията на район „Изгрев“. Това съобщиха от пресслужбата на правителството, цитирано от БТА.

„Зеленият ринг“ е концепция за създаване на линеен парк чрез ревитализация и трансформиране на неизползвани терени в града. Голяма част от тях към момента действат като естествен разделител и градска бариера между различни столични райони. Основа на концепцията е възможността за свързване на различни паркове, повишаване на пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали, осигуряване на достъп от кварталите до обекти на зелената система и разнообразни функции, които хората всекидневно имат интерес да ползват – достъп до публични сгради, училища, детски градини, спортни обекти и др. Трасето на Зеления ринг ще бъде разделено на отсечки с възможност за етапна реализация.

„Зелен ринг София“ е проект за 30-километров линеен парк в София, който ще свърже повече от 30 квартала с велосипеден и пешеходен маршрут и значително ще подобри  мобилността в града. Основа на концепцията е възможността за свързване на различни паркове, повишаване на пешеходната и велосипедната достъпност между отделни жилищни квартали, осигуряване на достъп от жилищни квартали до обекти на зелената система и разнообразни функции, които хората ежедневно имат интерес да ползват, като публични сгради, училища, детски градини, спортни обекти. Реализацията на Зеления ринг може да има много ползи и за местния бизнес. Потенциалът на проекта е да насочи инвестиции в перспективни терени в града, които досега са били неглижирани поради липсата на свързаност с останалите значими градски части.