Да се въведе кафяв контейнер за разделно събиране на биоотпадъци в София

container-plastic

Да се въведе кафяв контейнер за разделно събиране на биоотпадъци в София предлагат от сдружение „За Земята“.

Новото ръководство на Столичното предприятие за третиране на отпадъци трябва да вземе бързи, но добре планирани и комуникирани мерки, водещи към цялостна промяна на управлението на отпадъците в София. Сред най-спешните мерки са въвеждане на кафяв контейнер за разделно събиране на биоотпадъци – хранителни остатъци, което е задължително в целия Европейски съюз (ЕС) от тази година. Това се посочва в позиция на екологично сдружение „За Земята“, цитирано от БТА.

Нов вид контейнери ще събират само пластмаса в София

От „За Земята“ настояват да се задължат фирмите, отговарящи за рециклируемите отпадъци, да поставят значително повече цветни контейнери, така че всяко домакинство да има лесен достъп до тях. Удължаване на работното време на мобилния пункт за опасни отпадъци и всеобхватна информационна кампания как да се изхвърля всеки вид отпадък са част от другите предложения на организацията. 

Нов вид контейнери само за пластмасови бутилки с вместимост до 3 литра са поставени на територията на паркове, градини, алеи и други места за обществено ползване в столицата, съобщиха от Столичния инспекторат.

Контейнерите вече са поставени в районите „Оборище“ и „Красно село“, като предстои поетапно разполагане и в останалите райони. С поставяне на новите контейнери, които са жълти на цвят и с информационен стикер, че са предназначени  за пластмасови бутилки, се изпълняват изискванията на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ( чл. 10, ал. 2). Те са част от изградената вече система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на Столичната община, уточняват от инспектората.