Архитект Здравко Здравков: „Центърът ще бъде разтоварен от автомобили“

saborna-street-sofia-architect-здравко-здравков

Новият главен архитект на София Здравко Здравков вижда столицата като град на хората, а не на автомобилите. Качествени пешеходни маршрути ще свържат парковете и площадните пространства, обеща той в интервю по БНТ.

Центърът ще бъде разтоварен от автомобили. Но това няма да стане с еднократен акт – най-напред ще се изградят градските рингове и буферните паркинги в периферията, подчерта Здравко Здравков.

„Най-тежкият проблем за мен като гражданин на София е отношението към пешеходците, тъй като средата, която сме създали ние, архитектите, е изцяло обърната към автомобилите“, призна Здравков. „Имаме прекрасни улици, които осигуряват пропускливост на автомобилите, но придвижването на пешеходците от една точка до градския парк, от вкъщи до някоя станция на метрото не сме го обследвали като качествени и обстойни маршрути“.

Туристите трябва да разглеждат необезпокоявани историческото наследство от най-ранната християнска история през римско и османско време, посочи архитектът. В същото време трябва да се поддържат и експонират фасадите в историческия център, включително на сградите от комунистическата архитектура.

Общината ще има грижата да изготви цялостни планове, за да могат собствениците на сгради, носещи белезите на културно-историческото наследство, да бъдат наясно с визията и начина, по който ще изглеждат улиците в историческия център, каза Здравков.

„Възнамерявам да изготвим цялостни планове, за да регламентираме цветовите решения, начина на осветление, да дефинираме настилките, елементите на градското обзавеждане, за да можем да постигнем една по-хармонична среда. Иска ми се да създадем една последователност от паркове, площадни пространства, които са навързани в обща група и обвързани с качествени пешеходни маршрути“, обясни той.

Друга съществена част от програмата на новия столичен архитект е облагородяването на презастроените квартали. Една от идеите му е да се обособят имоти около сградите. Като собственици на терена обитателите ще имат друго отношение и ще полагат грижи.

Занапред строителството на сгради ще започва едва след като вече е изградена подземната инфраструктура, подчерта Здравков. Няма да има години наред кални улици около кооперациите.