Близо 2 млрд. лева е бюджетът на Столична община за 2021 г.

Бюджетът на Столична община за 2021-а година получи одобрението на местния парламент. След обществени обсъждания и дебати в комисиите на СОС, общинските съветници приеха бюджета на София в размер на 1,891 млрд. лева, съобщиха от общината.

Именно вследствие на обсъжданията, постъпилите предложения от политическите групи и очакваните повече приходи от данъците върху недвижимите имоти, имотните сделки и превозните средства, се залагат и повече приходи. От тях 5 млн. ще бъдат насочени към транспортните оператори поради утежненото им финансово състояние от ковид кризата, също така за основен ремонт на релсов път контактно-кабелна мрежа, за поддържане на зелени площи и инфраструктурни проекти.

„Бюджетът на София за 2021-а година е оздравителен. Основното предизвикателство пред него е продължаващата ковид криза и необходимостта от адекватен отговор на местно равнище чрез общинския бюджет, без обаче да натоварваме гражданите и бизнеса с по-високи данъци и такси, каквито екзотични предложения имаше.“ Това заяви председателят на финансовата комисия Георги Георгиев по време на обсъждането на бюджета. Той допълни, че целта е да се продължи политиката в социалната сфера, общинското здравеопазване и подпомагане на бизнеса в кризата.

Основният фокус на бюджета за 2021-а е изпълнението на три стратегически цели, по които са насочени над 400 млн. лева.

За първата цел – изграждане на стратегическа транспортна инфраструктура и реконструкции в София са предвидени 140 млн. лв., които ще позволят обновяването на ключови пътни трасета и връзки. В проекта на Столична община има списък с 10 ключови обекта и още 5 резервни.

С тези средства ще се продължи ремонтът на бул. „Т. Каблешков“, довършването на ул.“Филип Кутев“, който е част от вътрешния ринг, Източната тангента, Ломско шосе, ул. Опълченска, отдавна очаквания ремонт на бул. „Първа Българска армия“, както и ул. Кукуш, тунелите на Люлин и при НДК, бул. Скобелев, ул. Коперник и Чепинско шосе. Очакваните резултати са извеждане на трафика от центъра на града, което да доведе до подобряване качеството на атмосферния въздух.

Друг дългоочакван ремонт, който ще се реализира през 2021 г. е реконструкцията на трамвайното трасе на бул. Цар Борис III с еврофинансиране от 48 млн. лв. Обновяването ще обхване участъка от трамвайното „ухо“ в кв. Княжево до „ухото“ на Съдебната палата.

За втората стратегическа цел – изграждане, разширение и ремонти на детски градини и ясли са предвидени 65,7 млн. лв., които са за построяването на 45 нови сгради във всички райони на Столична община. Изключение прави само район Нови Искър, след като чисто нова модерна детска градина реши проблема с недостига на места там.

Предвидени са пари за стартиране на проектирането на 16 нови сгради на детски градини, чието изпълнение ще започне през следващата година. В края на 2020 г. кметът на София представи своята 3-годишна програма за строителство на училища, детските градини и ясли, с която ще се осигурят места за децата от 3 до 6 години. Още 6 млн. лв. ще се насочат за изграждането на нови училищни корпуси и основни ремонти на 7 столични читалища.

Третата стратегическа цел е подобряването на качеството на атмосферния въздух в София и чистотата на града, като капиталовите инвестиции общо са за около 200 млн. лв. От тях средства ще се насочат за подмяна на стари печки, инвестиции в метро и електротранспорт, измервателни станции и системи за мониторинг на въздуха, миене на улици и паркове. 73 млн. лева са парите, предвидени за събиране на битови отпадъци.

Увеличението спрямо тази година е близо 6 млн. лева. 88,4 млн. лева са средствата за почистване на улични платна, площади, пешеходни алеи, което е с 3,2 млн лева повече от парите за 2020-а 12 млн. лв. са предвидени за подмяна на старите печки на столичани с нови, екологични отоплителни системи. Също така в момента върви процедура по ЗОП за другите отоплителни уреди – на газ, топлофициране, климатици и радиатори. През 2021 г. фокус се поставя и върху премахването на „калните точки“ в града, като продължи облагородавянето им в Надежда, Овча купел и Красна поляна.

Като продължение на започналото през 2020 г. обновяване в кварталите и в тазгодишния бюджет са предвидени 50 млн. лв. Средствата през 2020 г. бяха намалени заради спад в приходите на Столична община, като резултат от кризата от COVID-19. За 2021 г. приоритетът е ясен и размерът на средствата е възстановен. Също така районните кметове ще разпределят още 10 млн. лв., които искат да инвестират в ремонт и изграждане на тротоари, според отчетите им.

През 2021 г. са заложени 6,2 млн. лева за улично осветление, което е с 4,7 млн. лв. повече от парите за 2020 г. Увеличени са парите за общинското здравеопазване, образование и социални дейности. В дебютната програма на Столична община – „София избира“ столичани избраха проекта на Ивелина Иванова и Деница Шилигарска за модерни училищни тоалетни. А в бюджета са предвидени 1,5 млн. лв., за да се реализира желания от гражданите проект.