Бежови, жълти, оранжеви, червени, зелени и сиви пастелни тонове могат да са фасадите на сградите в част от центъра на София

old-house-sofia-downtown

Столичният общински съвет прие Наредбата за градската среда на Столична община. Това е нов документ, който за пръв път регламентира естетически изисквания към оформянето на градското пространство.

Бежови, жълти, оранжеви, червени, зелени и сиви пастелни тонове могат да са фасадите на сградите в част от центъра на София.

Първите стандарти, които се въвеждат с приемането на наредбата, са за шрифта на официални надписи, за визията на уличните табели, за туристическите табели и за оформлението на фасадите в част от центъра.

Официалният шрифт на столицата е „София Санс“ и с него трябва да се изписват всякакъв вид табели и обозначения.

Уличните табели пък може да са: малки, когато името е до 10 знака, средни – до 16 знака, и големи – до 23 знака.

Собствениците на имоти около ул. „Граф Игнатиев“ няма да могат да поставят климатици, кабели, сателитни чинии, външни ролетни щори и решетки по предните фасади. Те се местят откъм вътрешния двор. Има и указания за оформлението на партерните етажи.

„Започваме със стандарти за шрифт, вид на уличните и туристическите табели. Догодина към тях ще добавим стандарти за настилките – вид, оформяне на тротоари, скосявания, изисквания за достъпна среда и елементите на градския дизайн – кошчета, пейки, улично осветление и др. Наредбата ще се надгражда“, обясни главният архитект на София Здравко Здравков. Целта на правилата е София да оформи собствен стил, какъвто например имат Париж и Виена.

Градът е разделен на 7 зони, като колкото по-далеч от центъра е даден обект, толкова по-голямо ще е разнообразието от възможни решения за различните елементи.

Изискването важи за улиците „Граф Игнатиев“, „Солунска“, „Ген. Паренсов“, „6 септември“, „Шишман“, „Г. С. Раковски“ според приета от Столичния общински съвет наредба за градския дизайн. Столицата е първата община, която въвежда естетически правила за визията на фасадите на сградите, кошчета, пейки, настилки, спирки, улични табели и дори шрифт.

Тази наредба е управленски инструмент, с който общината ще прилага мерки за подобряване на облика на града по съвременен начин, като използва най-добрите примери и механизми на водещи европейски и световни градове. Наредбата дава общата нормативна рамка на този процес на управление. Неразделна част от наредбата са приложенията – стандарти, които ясно и нагледно показват правилата за отделните групи елементи, формиращи средата. Тези стандарти са лесни за ползване, дават яснота на гражданите и институциите за изискванията и очакваме освен ефекта за подобряване на естетическия вид на града да създадат предпоставки за осезаемо намаляване на административните процедури в тази сфера на управление.

Първите изработени приложения и стандарти са: схемата на зонирането на града; стандартите за шрифта, който ще се използва за официалните надписи; стандарта за уличните табели, за туристическите табели и стандарта за оформление на фасадите в Зона 2 на централната градска част. В процес на разработване са и следващи стандарти, например този за оформяне  на настилките в града, които ще бъдат представени за приемане от СОС през следващата година.

С наредбата се определят допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градския дизайн с цел опазването и съхраняването на характерния облик, силуетното, архитектурно-художественото и обемно-пространственото оформление на територията на Столична община.