Без топла вода в центъра на София от 13 май

sofiyska-voda-remont

Голям ремонт в центъра на София започва в деня на отпадане на извънредното положение – 13 май. Тогава стартира подмяна на водопроводи и канализация, както и на тръбите на парното към 21 сгради в каре между улиците „Георги С. Раковски“, „Ген. Гурко“, „Иван Вазов“, „Стефан Караджа“ и „6 септември“.

„Топлофикация София“ ЕАД стартира реконструкция на топлопреносната мрежа в централна градска част. От 13 май 2020 г. ще бъде спряна топлата вода в района на ул. „6-ти септември“, като потребителите са уведомени своевременно, съгласно нормативните изисквания, чрез съобщения във входовете на сградите.  

Топлопроводите в централната градска част на София са изградени в средата на ХХ век, като някои от тях са частично реконструирани преди близо 40 години. Именно остарелите тръби са причината за честите аварии в системата.

Рехабилитацията на топлопреносната мрежа е изцяло в полза на потребителите и се извършва от дружеството с цел повишаване надеждността и качеството на топлоподаването. В рамките на реконструкцията е предвидена и поетапна подмяна на водопроводната и канализационна инфраструктура. Във връзка със започването на ремонтите по тези трасета, намиращи се в непосредствена близост до тръбопроводите на „Топлофикация София“ ЕАД, е необходимо да бъде спряно топлоподаването с оглед осигуряване на безопасността както на ремонтните екипи, така  и на гражданите, които живеят в близост до обекта.

„Осъзнаваме сериозното неудобство, което създаваме на столичани и поднасяме извинения на всички, които ще изпитат затруднения поради нашите ремонти. Благодарим за тяхното разбиране и търпение. Ще положим всички необходими усилия строително – монтажните работи да се реализират качествено и при спазване на утвърдените срокове.”, поясниха от  дружеството.

„Топлофикация София” ЕАД ще упражнява постоянен контрол върху дейността на изпълнителите, качеството на извършваните работи и спазването на правилата за безопасност на обекта.  

Списък на сградите, които ще бъдат засегнати от реконструкцията в периода от 08:00 ч. на 18.05.2020 г. до 22.06.2020 г.

 • ул. „Граф Игнатиев“ № № 17, 15 (МОН, Стол и книжарница) 21, 22, 23, 34, 36, 38, 40, 44, 50, 52;
 • ул. „Патриарх Евтимий“ № № 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26А 28А, 30А, 32А, 34А;
 • ул. „6-ти септември“ № № 16 – 6-то ОУ, 20А, 23, 24, 32А, 33, 37, 39А, 41, 43;
 • ул. „Георги С. Раковски“ № № 147, 149 (1), 149 (2), 151, 153, 157, 169А, 173 А
 • ул. „Хан Крум“ № № 5, 7А, 9А, 15, 19, 22, 23, 25 (Представителство на ООН), 26, 30;
 • ул. „Цар Шишман“ № № 38, 47, 49, 51, 53;
 • ул. „Хан Аспарух“ № № 50А, 52А, 54А, 56А, 58А, 60А, 61А и Б, 65 (1);
 • ул. „Преспа“ № № 1 (113 ДЦГ), 2, 4, 7;
 • ул. „Стефан Караджа“ № № 24 и 26 (Сатиричен Театър)
 • ул. „Луи Леже“ № 2;

Списък на сградите, които ще бъдат без топлоподаване за периода от 13.05.2020г до 05.06.2020г. поради извършване на СМР от „Софийска вода“ АД

 • ул. „Георги С. Раковски“ № № 133А, 135А и Б, 137А, 145 (от А до Д);
 • ул. „Ген. Гурко“ № № 23, 25А и Б, 27 (от А до В);
 • ул. „Иван Вазов“ № № 20А, 22А, 24А, 30А;
 • ул. „Стефан Караджа“ № № 9, 11А и Б, 15А и Б, 17А
 • ул. „6-ти септември“ № № 10 (1) и 21 (1)