Банята в „Овча купел“ ще бъде реставрирана за над 7 млн. лева

минерална-баня-овча-купел

Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев провери реставрацията на банята в Овча купел – един от най-важните обекти за опазване на архитектурното наследство на София. 

За възстановяването на обекта е осигурено финансиране в размер на 3 319 912 лв. – безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към Изпълнителна агенция “Програма за образование”.

Към тези пари ще бъдат добавен и още 4 460 000 лв., които са отпуснати от бюджета на Столична община за 2022 и 2023 година.

Ръководителят на ремонта инж. Босев разказа, че през първите месеци са се занимавали само с  демонтажни работи, поради тежкото състояние на сградата и с цел да се съхрани максимално първоначалния й вид. 

Той обяви, че до есента строителите ще ремонтират изцяло покрива, дограмите и други важни елементи от фасадата, за да може след това успешно да продължи и реставрацията във вътрешността.

Строежът й започва през 1920 г., продължава с прекъсвания до 1933 г. и струва на държавата 30 милиона тогавашни лева. Банята функционира до края на 80-те години на XX-ти век, след което е затворена и, поради неподдържане, започва да се руши. През 2017 г. възниква пожар, който нанася сериозни щети в интериора, особено в помещенията с басейните и други общи части. 

Допълнително, множеството намеси за нуждите на филмовата индустрия, заличават голяма част от следите от автентичните функции на отделните помещения. През 2019 г., с договор е прехвърлена безвъзмездно от Държавата на Столичната община с цел нейното реновиране. Столична община и Регионален исторически музей – София предприемат незабавно действия за опазването на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“. В резултат на това, е изготвен и одобрен проект за „Адаптация и реставрация на минерална баня Овча купел като рекреативен център с използване на минерална вода“. 

Той включва обособяване на две зони в сградата – зона „Рекреация“, в сутерена и на партерния етаж и зона „Наука“, на първия и подпокривния етажи. В рекреативния център на посетителите ще се предлагат разнообразни процедури с минерална вода. Запазват се функциите на големите басейни, като се добавят две зони с по-гореща вода, ще продължат да функционират курните и душовете. За възстановяването на обекта е осигурено финансиране в размер на 3 319 912 лв. – безвъзмездна финансова помощ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ към Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и 4 460 000 лв. от бюджета на Столична община за 2022 г. и 2023 г.