Автоматична реверсивна система ще регулира трафика между София и Перник през Драгичево

водопровод Мало Бучино - Перник

Автоматична система за реверсивно движение ще облекчи и обезопаси трафика
между София и Перник през с. Драгичево. Умната системата със светофари ще
анализира потока от движещите се автомобили и в определени периоди ще организира
преминаването в различните посоки, включително и завиването към населените места,
през които минава трасето. Така ще се реши и проблемът на с. Драгичево, към което
след ремонт през 2019 г. беше забранено завиването на ляво заради чести катастрофи и
жителите бяха затруднени. Системата ще се въведе в три подучастъка – в
урбанизираните територии на София, с. Драгичево и Перник. Оптимистичният вариант
за начало на строителството на съоръженията е до края на годината, но ако има
обжалвания, процесът ще започне до края на месец март догодина.


Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей
Цеков в първия парламентарен контрол за есенната сесия на 49-тото Народно събрание.
Регионалният министър отговоря в продължение на три часа на 21 въпроса от общо
отправени към него 28 от народни представители за днешния ден.
„Надявам се, че скоро ще дойде времето, когато депутатите няма да питат
министрите на регионалното развитие и благоустройството кога ще се ремонтира даден
път, а просто ще следят Национална стратегия за развитие на пътната мрежа, която е за
8 години и три годишните стратегически планове на АПИ за ремонт на
републиканската пътна мрежа. Амбицията ми е заедно с Министерството на транспорта
и съобщенията да разработим и внесем тази стратегия за приоритизиране на пътищата,

2
които подлежат на основен или текущ ремонт и всеки ще може да следи дали се спазват
зададените срокове“. Така министър Цеков отговори на серия от депутатски питания,
свързани с необходимостта от ремонт на третокласни пътища в различни места на
страната. Според него не е редно министрите или председателят на Управителния съвет
на Агенция „Пътна инфраструктура“ да взимат решение кой път да се ремонтира след
искания от народни представители или кметове. „Пътищата за ремонт трябва да се
приоритизират, анализират и обследват и да се залагат в плановете“, категоричен бе
министър Цеков. Той обясни, че въпреки липсата на подобни стратегически планове в
момента, АПИ ще обърне внимание на третокласната пътна мрежа и на база
постъпилите сигнали ще ремонтира проблемните и опасни участъци.
„Има необходимост от изграждане на нови пътни връзки към Стара Загора и
Раднево от автомагистрала „Тракия“, защото привличането на големи инвеститори в
региона и нарастването на трафика обосновава целесъобразността на такава
инвестиция“, заяви още министър Цеков. Той отбеляза, че до момента АПИ не е
обсъждала строителството на такъв пътен възел. Предстои проектиране на пътната
връзка от начална фаза, включително провеждане на необходимите подготвителни
процедури. Поръчка за проектиране ще се обяви догодина, а реалистичният срок за
започване на строителни дейности е 2026 г.
Министър Цеков информира, че заради наличие на защитени зони по Натура
2000 се бави проектирането на пътния възел от АМ „Тракия“ към Кермен. Затова са
изготвени нови проектни решения, които са подадени за оценка в МОСВ.
След възстановяване на движението по главния път между Мездра и Ботевград,
което се очаква да стане на 10 декември, ще се обследва състоянието на път II-13 в
участъка на селата Осен – Девене, ползван като алтернативен, и ще се предприемат
действия за привеждането му в нормално експлоатационно състояние, съобщи още
регионалният министър. Същото важи и за определени участъци в общините Червен
бряг, Нови Искър, Кнежа и Долни Дъбник Огледите ще започнат още този месец,
информира Андрей Цеков.
Предстои формирането на технически експертен съвет към министъра на
регионалното развитие и благоустройството, който да анализира състоянието на всички
започнати проекти за водоснабдяване в страната от миналия век. Целта на съвета ще е
да се произнесе кои проекти имат потенциал и дали е целесъобразно тяхното
завършване, каза още министър Цеков. Така ще е ясно имат ли бъдеще проекти като яз.
„Нейковци“, който да водоснабдява общините Трявна и Дряново, или яз. „Кюстендил“
в едноименната община. Министърът припомни, че двата обекта са започнали да се
строят през 1978 г. като няколко пъти са замразявани и размразявани. В момента по тях

3
не се работи заради становище, че не са необходими заради намаляване на населението.
„Не можем да кажем, че обектите не са необходими, но трябва да има сериозна
експертиза. В работата на съвета ще поканим и народните представители и кметовете
от съставените райони, които защитават интересите, на обществото, за да чуем всички
съображения“, увери Цеков.
Министърът заяви още, че МРРБ ще подкрепи проект за подмяна на
водопреносната мрежа в Брестовица. „Казусът с мангана във водата е сериозен и се
отнася за живота и здравето на населението. Публична тайна е какви са причините,
какви мерки са предприети, но заради мангана цялата вътрешната мрежа е
компрометирана и дори да се сменни довеждащият водопровод, това няма да реши
проблема. Нужни са сериозни интервенции, които не са по силите на общината и ВиК
оператора. Проблем е липсата на проекти за довеждащи водопроводи и подмяна на
вътрешната разпределена мрежата. Държавата няма да стои безучастно и в момента, в
който се подадат проектите за финансиране, ще реагираме приоритетно, ще заделим
средства за поставяне на началото на строителството на решаване на проблема, свързан
с живота и здравето на хората“, каза министър Цеков.
Сегашният управител на ВиК Монтана не може да изпълнява тази функция, каза
министър Цеков в отговор на въпрос дали управителят на търговското дружество
отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността. Министърът обясни, че
разрешението за достъп до класифицирана информация на инж. Валери Иванов е било
отнето през 2020 г., а за заемането на такава длъжност ръководителят трябва да
притежава валидно разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво
„поверително“.
„След получаването на тази информация разпоредих да бъдат прекратени
правоотношенията с Иванов по реда на Търговския закон“, посочи Андрей Цеков. И
допълни, че през месец юли „Български ВиК холдинг“ ЕАД е уведомил дъщерното си
дружество ВиК Монтана, че е необходимо свикване на общо събрание за избор на нов
управител. Поради липса на реакция е изпратено напомняме. В резултат управителят на
ВиК Монтана е изпратил писмо за свикване на събрание на съдружниците за 28
ноември тази година. „Разпоредих на ВиК холдинга да свика общо събрание по
инициатива на съдружник, а не по решение на управителя, така че се надявам
събранието да бъде свикано скоро и далеч преди 28 ноември“, каза регионалният
министър.
През този месец МРРБ ще обяви обществена поръчка за изготвянето на доклад
за оценка на съответствието, необходим за довършването на строителството на
пречиствателната станция за питейни води за град Сливен. След сключване на

4
договорите с изпълнители, се очаква тя да бъде завършена през 2024 – 2025 година,
съобщи още министър Цеков.