Автокъща „Капитолия“ напуска Борисовата градина

avtokashta-capitolia

Столична община спечели окончателно делото за освобождаване на Борисовата градина от автокъща „Капитолия“, стана ясно от решение на Върховният касационен съд днес, съобщи clubZ.

Имотът от 1600 кв. м. в столичния парк бе една от пречките пред новия Подробен устройствен план. Проектът предвиждаше автокъщата да бъде премахната, за да няма несвойствени дейности в рамките му.

През 2003 г. обаче дружеството „Софийски имоти“ ЕАД, поело управление върху терена през 1997 г., продава на ЕТ „Минкин – Албена Минкин“ единствената частна сграда на терена – 88,5 кв. м. първи етаж и 52 кв. м. втори етаж, за сумата от 87 хил. лв. Фирмата взима и терена под наем, който „Софийски имоти“ ЕАД прекрати едностранно миналата година. Логично компанията оспори това.

В добавка от ЕТ „Минкин – Албена Минкин“, които стоят зад автокъща „Капитолия“, искат и да бъдат обезвъзмездени за допълнителен строеж на 6 броя стоманобетонови фундаменти на терена.

на първа инстанция. „Софийски имоти“ имат право да прекратят наема, тъй като ЕТ „Минкин – Албена Минкин“ не са спазили задължението да не преотдават целия имот или части от него без изрично писмено съгласие. 

Върховният касационен съд обаче потвърди решението на първа инстанция. Софийски имоти“ имат право да прекратят наема, тъй като ЕТ „Минкин – Албена Минкин“ не са спазили задължението да не преотдават целия имот или части от него без изрично писмено съгласие. Изграденото от фирмата също е в нарушение на договора, който предвижда ако се извършват реконструкции или ремонти извън текущите, да има писмено съгласие от наемодателя. Такова липсва.