Архитектурно студио „Боеле“ от Чехия е победителят в международния конкурс за Втори пешеходен мост в Южния парк

peshehoden-most-south-park

Победител в откритият международен конкурс за идеен проект за Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“, организиран от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство”, е Архитектурно студио „Боеле“ от Чехия.

На второ и трето място са класирани съответно „Мио дизайн“ ООД, представлявано от арх. Орлин Давчев и „Андонов и синове дизайн“ ООД, представляван от арх. Андон Андонов.

Победителят в конкурса „Боеле“ е студио със седалище в Прага и Лондон, работещо в областта на архитектурата и градоустройството. Автори са на проекти от различен мащаб и типология, от по-малки жилищни сгради до големи сградни комплекси и реконструкция на градски пространства. Екипът работи с екип: Автор – Petr Šuma, Pavel Fajfr; co-author – Alex Desov; colaboration – Vitudanis Dara, Julia Karasinska (Buro Happold; visuals – 2dr studio, Petr Kousal

От участниците в конкурса се изискваше да представят идеен проект, който да предложи обемно-пространствено решение на нова пешеходна връзка, която да свързва на различно ниво от автомобилния трафик двете части на Южния парк по естествен и безпрепятствен начин, спомагайки за многократно увеличаване на пешеходното и велосипедното движение в парковата зона, с което да се подобри и достъпа до зелените територии на София от населението и гостите на града.

С изграждането на новата мостова конструкция и прилежащите зони на практика ще завърши сливането на трите зони: Южен парк – първа част (пространството около НДК), Южен парк – втора част и Южен парк – трета част в едно непрекъснато и мащабно парково пространство.

Проектите на участниците бяха разгледани и оценени от международно жури в състав: арх. Йеспер Дал – ръководител на градоустройствения отдел на община Фредериксберг, Дания, арх. Милутин Фолич – бивш главен архитект и урбанист на град Белград, арх. Ресул Емра Шахан – председател на Истанбулската агенция за планиране и председател на борда на директорите на BİMTAŞ, арх. Васил Василев – представител на Камарата на архитектите в България, арх. Лидия Лазарова – представител на Съюза на архитектите в България, проф. д-р инж. Дарина Нитова – представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, проф. д-р инж. Георги Линков – представител на Камарата на строителите в България, арх. Ивайло Петков – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, доц. д-р арх. Ясен Кьосев – представител на Университета по архитектура, строителство и геодезия, арх. Владимир Владов – главен архитект на район „Триадица“ – СО, Мария Механджиева – главен юрисконсулт в Столична община, Направление „Архитектура и градоустройство“.

Съгласно регламента на конкурса освен предвидените награди от 20 000 лв., 15 000 лв. и 10 000 лв., победителят получава и покана за изготвяне на инвестиционен проект по всички необходими части във фаза работен проект.

Вижте снимки на проектите класирани на 1-во, 2-ро и 3-то място:

peshehoden-most-south-park
most-yuzen-park-2
peshehoden-most-yuzen-park-3